1.vieta konkursā ""HIV" nešķiro, tas attiecas arī uz TEVI!"!

30.novembrī Centra vidusskolā notika Vispasaules AIDS dienai veltītais konkurss "HIV"nešķiro, tas attiecas arī uz TEVI!", kurā piedalījās 11 skolu komandas.

Pasākuma sākumā dalībniekiem tika sniegta aktuālākā informācija par HIV un AIDS izplatību (Eiropā uz 1000 iedzīvotājiem ir 6 HIV inficiētie, Latvijā – uz 1000 iedzīvotājiem 19 inficētie).

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 9.b klases komanda: Dženeta Meškovska, Karīna Smilgina, Amanda Neimane un Daniels Daņilovs – un ieguva 1.vietu! Skolēniem ļoti palīdzēja bioloģijas stundās iegūtās zināšanas.

Paldies skolēniem un skolotājām Jolantai Ščerbakovai un Ivetai Leiskinai!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Signe Kotova