APU kauss aprīlī

Aprīļa nogalē SD sarosījās, lai apkopotu un izvērtētu, kā klājies mācību stundās 5.-9.klašu izglītojamajiem, kāda bijusi viņu uzvedība. 

Skatot un skaitot vērtējumus klašu kārtības dienasgrāmatās, tika noskaidrots, ka īpaši centušies ir 8.a klases skolēni. Viņiem skolas direktore E.Boliņa pasniedza ceļojošo APU kausu.

 


Informāciju sagatavoja I.Bogatā