APU kauss februārī

Ceļojošo  kausu ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI februāra mēnesī  pamatskolā ieguva 9.b klase, audzinātāja Liāna Ceceruka. Apsveicam!

Vēlamies uzslavēt arī 8.b un 5.b klasi par pozitīviem uzvedības  vērtējumiem mācību stundās, 7.a klasi- par apzinīgi veiktajiem ierakstiem klases kārtības dienasgrāmatā un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem

APU komandas un SD varda I.Bogatā.