APU kauss martā!

APU kausu par uzvedību mācību stundās marta mēnesī  skolas direktore E.Boliņqa pasniedza  7.b klasei- jau ne pirmo reizi. Malači, jo vidējā atzīme ir 4,99 (piecu baļļu skalā)! Paldies par darbu arī klases audzinātājai Irēnai Punculei!

Spriežot pēc vērtējumiem skolēnu kārtības dienasgrāmatās, uzvedība, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, uzlabojusies  5.b un 6.a klasē. Lai ir uz ko tiekties!

Vērtējumus apkopoja SD pārstāvji. Pateicamies par sadarbību 11.a klases skolniecei E.Kokinai!

Lai drošs un atbildīgs aprīlis!

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs I.Bogatā