APU kauss novembrī – 7.b klasei

Izvērtējot izglītojamo uzvedību mācību stundās novembra mēnesī pamatskolas klasēs, APU (ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDīBAI) ceļojošo kausu skolas direktore E.Boliņa šoreiz pasniedza 7.b klasei. Vidējais vērtējums 4,8 (5 baļļu skalā).

Apsveicam!

APU komanda