APU programmas ietvaros…

Arī šajā – 2019./2020. mācību gadā mūsu izglītības iestādē notiek darbs programmas ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI ietvaros. Izglītojamie tiek mudināti ievērot noteikumus skolā – vidē, kurā pavadām lielāko dienas daļu, motivējot arī ar pozitīviem pastiprinājumiem vai piemērojot sekas negatīvai rīcībai.

SD 1.semestra noslēgumā apkopoja ierakstus kārtības dienasgrāmatās pamatskolas posmā. Par klasi ar POZITĪVĀKO UZVEDĪBU tika atzīta 9.a klase, no skolas direktores saņemot ceļojošo kausu un uzslavas!!! Paldies arī klases audzinātājai A. Ozoliņai!

Informāciju sagatavoja skolotāja I. Bogatā