APU sākumskolā

24.februārī mazajā skolā  notika  pasākums „APU noteikumu pasaulē”. Teātra  pulciņa  dalībnieki  iedzīvināja  noteikumus dažādās  ikdienas  situācijās, kas notiek  skolā, ēdnīcā, sporta zālē , skolas pagalmā  un uz ceļa.

       

 

 Pazīstamās ainiņās bērni  varēja saskatīt savu rīcību un darbības sekas. Mazie aktieri veiksmīgi parādīja rīcības plānu un deva svarīgus padomus. 

       Skanīgā, jautrā  4.a klases izglītojamo  dziesmiņa no multfilmas „SI SI DRA” iepriecināja katru  skatītāju , kurā varēja saklausīt daudz vērtīgu atziņu.

      Drošība, atbildība un cieņa- trīs svarīgākie vārdi, kas caurauda visu pasākumu.

Par pasākuma interesantu un saistošu norisi bija parūpējusies teātra pulciņa skolotāja un 3.klases audzinātāja Sandra Paule, aktivitātēs iesaistot ne tikai skolēnus, bet arī pieaugušos.

Sākumskolēni un klašu audzinātājas aktīvi iesaistās un darbojas APU programmas ietvaros, sadarbojoties ar vecākiem, tehnisko personālu, meklējot risinājumus un iespējas uzvedības, attieksmes uzlabošanai, lai katrs sava skolā varētu justies droši.

Bildes ir apskatāmas šeit!

Informāciju sagatavoja - S.Paule, I.Bogatā