ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI SKOLĀ TURPINĀS

Jau piekto mācību gadu mūsu izglītības iestādē turpinās darbs ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI (APU) programmas ietvaros- drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā, aktualizējot jautājumus par uzvedību un savstarpējām attiecībām.

Arī šajā - 2018./2019. mācību gadā prioritāšu sarakstā būs cieņa, atbildība un drošība - ļoti svarīgas vērtības, kurām lielu uzmanību veltām mācību stundās, starpbrīžos un ārpusstundu pasākumos. Ja katrs no mums būs atbildīgs un cienīs šīs vērtības, vide mūsu izglītības iestādē kļūs draudzīgāka un drošāka.

Izglītojamie zina noteikumus un pastiprinājumus par pozitīvu uzvedību, ir informēti arī par pārkāpumu sekām. Pamatskolā turpinās ceļot APU kauss, ir plānotas arī individuālas balvas.

Lai katram no mums izdodas pozitīvi uzvesties un saņemt galveno balvu – draugus un cieņu!

APU komanda skolā:
Elita Boliņa - izglītības iestādes direktore
Signe Kotova - direktores vietniece
Liene Vasiļjeva - direktores vietniece
Sandra Paule - sākumskolas skolotāja
Linda Vingre - izglītības psihologs
Ineta Bogatā - sociālais pedagogs
Olga Počtare – skolas medicīnas māsa

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs I.Bogatā