Absolventu tikšanās mūsu skolā

Visapkārt balti sniegi, balti ceļi, baltas takas un dvēselē baltas ilgas pēc jaunības, draugiem, pēc skolas savdabīgās smaržas, pēc skolotāja rokasspiediena, pēc atkalredzēšanās prieka.  Kā kokam augot veidojas gadskārtu apļi, tā gājputni divreiz gadā ar apbrīnojamu nemainīgumu mēro lielākus vai mazākus lokus pāri Zemei.  Arī mūsu skolas absolventi 2.februārī, sirdī valdot kņudoņai, atgriezās mājās – savā skolā, savā ligzdā, kur tos sagaidīja tie, kas putniem deva spārnus - skolotāji.

Svinīgā pasākuma laikā  absolventi iejutās kādreiz tik ierastajā procesā – mācību stundās – skaidroja fizikas jēdzienus, risināja uzdevumus matemātikā, atcerējās skolas iekšējās kārtības noteikumus un mēģināja atpazīt skolas telpas klases stundās, pilnveidoja lasīprasmi latviešu valodas stundā. Bijušie skolēni veltīja daudz labu vārdu saviem bijušajiem skolotājiem, skolas direktorei Elitai Boliņai, vairākkārt minot pozitīvo gaisotni, kas valda skolā.

Paldies dziedošajām skolotājām – Sandrai Paulei, Elitai Lazdānei, Indrai Barkānei, Dacei Zarānei – Jemeļjanovai,  mūsu skolēniem – Luīzei Utkinai, Sintijai Vanagai, Evitai Maliņai, Tomasam Bondaram, Žanim Saulem, Ksenijai Fjodorovai un Edgaram Garajam, kuri ar saviem priekšnesumiem priecēja pasākuma dalībniekus, un skolotājiem Ivetai Meškovskai, Pjotram Veļičko, sporta deju kluba “Vivat” vadītājam Oļegam Zaharņovam, kuri atbalstīja savus audzēkņus.

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja direktores vieniece Signe Kotova