Mūzikas vilinājums

28.septembrī mūsu skolas 2.a un 3.klašu  klases skolēniem bija iespēja apmeklēt muzikālo nodarbību "Shape of music" programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Skolēni devās brīnišķīgā muzikālā ceļojumā, kurā klausījās pasaulē populāras melodijas, kā arī mūziku no kinofilmām. Nodarbības laikā bērni klātienē iepazinās ar četriem stīgu instrumentiem - vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Skolēni ieklausījās to skanējumā, un arī paši ievingrināja roku, spēlējot katru no šiem stīgu instrumentiem. Nodarbība tika novadīta bērniem saprotamā valodā, vadītājas bija atraktīvas un izglītojamie labprāt iesaistījās aktivitātēs. Pārsteidzoši bija dzirdēt , ka bērni atpazīst mūzikas stilus un uzmin visas spēlētās dziesmas. Tā bija lieliska mūzikas nodarbība,jo izglītojamie atzinīgi to novērtēja .

lasīt vairāk »

Blogs un vizuālo iespaidu izstāde par pieredzi Erasmus+ programmā Daugavpils 12. vidusskolā

Erasmus+  dienas 2020 Daugavpils 12. vidusskolā notiek  attālinātā mācību procesa  laikā un projektu dalībnieki ir izveidojuši kopīgu virtuālu blogu, lai dalītos pieredzē un veidotu spilgtāko iespaidu galeriju. Lai iedvesma un atmiņas spārno turpmākajiem un esošajiem projektiem!

lasīt vairāk »

Atsākas starptautisks ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai

Kopskaitā 66 Ekoskolas Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional uzsāk pēdējo posmu īpašā divu gadu vides izglītības pilotprojektā. Tā mērķis ir sniegt skolēniem zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. Projekta noslēgumā mūsu skolu pieredze būs atspēriens projekta tālākā attīstīšanā visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā.

lasīt vairāk »

Pasaki paldies skolotājam

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde šī gada pavasarī aicināja ikvienu iesaistīties pateicības akcijā “Pasaki paldies Skolotājam!”, izvēloties to Skolotāju, kuram pateikt vislielāko paldies par kopā pavadītajiem diviem attālināto mācību mēnešiem. Šis laiks nāca kā negaidīts pārsteigums un nežēlīgs pārbaudījums. Vienā mirklī vecāki kļuva par īstiem attālinātā mācību procesa menedžeriem, nodrošinot savam bērnam mācību vidi un saplānojot dienas režīmu. Savukārt skolotājiem attālinātās mācības kļuva par izaicinājumu, jo nācās īsā laikā pārveidot mācību procesu un apgūt digitālos rīkus, trūkstošās zināšanas un prasmes. Bet skolēniem bija jāmācās strādāt patstāvīgi, plānot savu laiku, lai visu paspētu laicīgi izdarīt.

lasīt vairāk »

No šodienas jānēsā sejas maskas publiskās vietās

Latvijā no 14.10.2020.līdz 06.11.2020. sejas maskas jālieto apmeklējot visas tās publiskās vietas iekštelpās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm (veikali, bibliotēkas, izstādes, sabiedriskais transports utt.)

lasīt vairāk »

15. oktobris - Valsts valodas diena

Latvija ir dibināta un turpina pastāvēt kā latviešu nācijas nacionāla valsts. Valsts valoda ir centrāls (bet ne vienīgais) nacionālas valsts elements: attiecīgās valsts nācijas valoda nacionālā valstī ir valsts valoda. Tādēļ tas, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā, ir politiska un juridiska pašsaprotamība jau kopš valsts dibināšanas 1918.gadā.

Latviešu valodas kā valsts valodas statuss bija noteikts jau 1922.gadā Satversmes II.daļas – pamattiesību daļas – projektā, bet šī daļa politiskas neveiklības dēļ toreiz netika pieņemta. Vēlāk to apstiprināja 1935.gada likums par Valsts valodu. Trešās Atmodas laikā šo statusu latviešu valodai atjaunoja 1989.gada Valodu likums, kuru nomainīja patlaban spēkā esošais 1999.gada Valsts valodas likums.

lasīt vairāk »

Vienota Eiropas vīzija Erasmus+ 229 programmā apvieno Grieķiju, Latviju, Lietuvu, Rumāniju, Itāliju un Turciju

Daugavpils 12. vidusskola ar lepnumu un prieku paziņo, ka ir apstiprināta par vienu no  Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 Skolu apmaiņas partnerības (KA229) projekta “Stāstnieki Eiropā” partnerskolām, līguma Nr.  2020-1-EL01-KA229-078992_2.

 

Projekta nosaukums angļu valodā: TREASURES jeb  sToRytEllers AcrosS eURopE.

lasīt vairāk »

Trāpi simtniekā!

28.septembrī mūsu skolas skolēniem bija iespēja piedalīties aizraujošā, izzinošā spēlē par Latvijas vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, dabu, zinātni, sportu u.c. saistītiem jautājumiem. Ar spēlēm mūsu skolā biedrība “Kultūras artefakts” atklāja šī mācību gada sezonu.

Piedaloties spēlē, skolēni neformālā atmosfērā pilnveidoja savas iemaņas strādāt komandā, uzņemties atbildību, ātri reaģēt netipiskās situācijās, kritiski domāt, vērtēt un loģiski analizēt informāciju. Atraktīvā veidā prāta spēle sniedza iespēju attīstīt loģiku un intuīciju.

lasīt vairāk »