Vīru kopa "Vilki" mūsu skolā!

14.decembrī mūsu skolā viesojās vīru kopa “Vilki”, kuri vadīja divas koncertlekcijas “Karavīru dziesmas no senajiem laikiem līdz mūsdienām” 7.-9.klašu skolēniem iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Vīru kopas “Vilki”dalībnieki ir dažādu profesiju pārstāvji, vīri, kuriem tuva ir karavīra dzīvesziņa. Vīri bija tērpušies apģērbā, kas izgatavots pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10.-13.gs.tērpu fragmentus un etnogrāfiskos materiālus, demonstrēja arī senā karavīra zobenu, kura asmenī kādreiz tika iekalta katra karavīra devīze. Koncertlekcijas laikā tik stāstīts par senajiem instrumentiem, ko spēlēja kopas dalībnieki. Gan mūzikas instrumentus, gan daļu savu tērpu – kreklus, vamžus, apavus, rotas – gatavojuši vīri paši.

lasīt vairāk »

Eglīšu parāde 2018

"Re, arī zvaigznēs ierakstīts tas pats, kas laukos plašos: jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc tepatās  – mūsos pašos." Imants Ziedonis

Arī mēs – Daugavpils 12.vidusskolas lielā saime gaidām Ziemassvētkus un esam uzbūruši brīnumu - eglīšu parādi no dažnedažādākajiem materiāliem. Tās priecē, gan savējos, gan ciemiņus. Tas tikai apliecina, ka, iespējams arī sagaidīt svētkus ar pašu rokām darinātām rotām – ir tikai sev jānotic.

"Mēs varam nozāģēt simtiem eglīšu, iedegt tūkstošiem svecīšu ... un iestāstīt sev, ka ir Ziemassvētki. Tie

nebūs Ziemassvētki, ja nedzims brīnums mūsu sirdīs. Nedosim dāvanas, bet dāvāsim savu sirdi un vienmēr būsim viens otram tuvumā." tā, kādā no savām uzrunām, ir teicis priesteris Andrejs Mediņš…

Paldies visiem, kas atbalstīja manu ieceri un palīdzēja tapt brīnumam.

lasīt vairāk »

Skolas ciemiņi – Valsts policijas pārstāvji

11.decembrī mūsu izglītības iestādē viesojās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa inspektore darbā ar nepilngadīgajiem K.Dzenīte un viņas kolēģi.

 4.-9. klašu izglītojamajiem tika piedāvāta interesanta un saistoša lekcija par likumu, skolēna pienākumiem, atbildību, pārkāpumu izdarīšanas sekām.  Īpaša uzmanība tika pievērsta veselīgam dzīvesveidam, akcentējot par vielām un darbībām, kas izraisa neveselīgas atkarības. Inspektori runāja arī par drošību internetā, emocionālo, fizisko un seksuālo vardarbību.

lasīt vairāk »

APU kauss novembrī

Novembrī ceļojošo kausu par pozitīvu uzvedību ieguva 7.a klase. Apsveicam!

lasīt vairāk »

Konkursi var būt arī interesanti!

5.decembrī 10.b klases komanda "Ornamenti", kuras sastāvā bija sešas burvīgas meitenes: Anna, Violeta, Adelīna, Anastasija R., Kristīna, Anastasija K., piedalījās interaktīvajā konkursā "Atkodē un atkod". Spēle notika 9.vidusskolā.

Meitenēm bija jāatkodē informācija, kas apslēpta QR kodos, kā arī jāveic uzdevumi, kas saistīti ar loģisko domāšanu un zināšanām par Latvijas slavenībām, pilsētām, mūziku utt.

lasīt vairāk »

Amatam zelta pamats

No 2018. gada 23.novembra līdz 7.decembrim projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Amatam zelta pamats”. Pasākuma mērķis bija  sniegt skolēniem priekšstatu un izpratni par keramiķa profesijas specifiku, ikdienā veicamo darbu, kā arī sniegt skolēniem zināšanas par prasmēm, iemaņām un rakstura īpašībām, kuras ir nepieciešamas, lai kļūtu par keramiķi. Šajā pasākumā piedalījās paši mazākie mūsu skolas audzēkņi - 1. - 4. klašu skolēni. Amatnieks - keramiķis Valdis Grebežs ieradās mūsu skolā un iepazīstināja skolēnus ar savas profesijas specifiku, nepieciešamajiem izejmateriāliem, kā arī apgūstamajām prasmēm un iemaņām. Skolēniem arī pašiem bija iespēja darboties ar mālu un izgatavot no tā savu figūriņu, amatnieks piedāvāja apgūt svilpaunieku darināšanas tehniku, ko skolēni veikli apguva. Izgatavotie svilpaunieki arī skanēja, skaņu no tiem izvilināt palīdzēja pats amatnieks.

lasīt vairāk »

Seminārs PIKC "Daugavpils tehnikums"

2018. gada 29. novembrī PIKC “Daugavpils tehnikums” notika seminārs “Karjeras diena dzelzceļa nozarē”, kura mērķis bija iepazīstināt 8. un 9. klašu skolēnus, skolotājus un pedagogus karjeras konsultantus ar dzelzceļa nozari, tās profesijām un izglītības iespējām dzelzceļa nozarē Daugavpilī. Mūsu skolu seminārā pārstāvēja 8. un 9. klašu skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu. SIA “ Latvijas dzelzceļš” un PIKC “ Daugavpils tehnikums” vadošie specialisti sniedza informāciju par profesijām, kuras var apgūt, ka arī darbiekārtošanās iespējām pēc PIKC “ Daugavpils tehnikuma” beigšanas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar profesijām  vilcienu kustības vadības jomā, dzelzceļa ekspluatācijas un ritošā sastāva remonta jomās. PIKC “ Daugavpils tehnikuma” pedagogi aicināja arī ekskursijā pa tehnikuma telpām, kuras ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, bet noslēgumā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāts nervus kutinošs virtuāls video ceļojums 3D formātā, speciāli šim nolūkam aprīkotā kinozālē.

lasīt vairāk »

1.vieta konkursā ""HIV" nešķiro, tas attiecas arī uz TEVI!"!

30.novembrī Centra vidusskolā notika Vispasaules AIDS dienai veltītais konkurss "HIV"nešķiro, tas attiecas arī uz TEVI!", kurā piedalījās 11 skolu komandas.

Pasākuma sākumā dalībniekiem tika sniegta aktuālākā informācija par HIV un AIDS izplatību (Eiropā uz 1000 iedzīvotājiem ir 6 HIV inficiētie, Latvijā – uz 1000 iedzīvotājiem 19 inficētie).

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 9.b klases komanda: Dženeta Meškovska, Karīna Smilgina, Amanda Neimane un Daniels Daņilovs – un ieguva 1.vietu! Skolēniem ļoti palīdzēja bioloģijas stundās iegūtās zināšanas.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12. vidusskolas izglītojamie saņem "Award" bronzas apbalvojumu

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “Award” ir iespēja ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem līdzsvarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu.  Programmas “Award” koncepcija paredz, ka jaunietis izvirza sev konkrētus jomu mērķus un izstrādā individuālo programmu, lai šos mērķus sasniegtu. Jaunietim viņa pašizaugsmes ceļā palīdz īpaši apmācīts un sertificēts “Award” vadītājs. Veiksmīgi izpildījis uzdevumus, ko paredz paša izstrādātā programma, jaunietis saņem attiecīgā līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu.

lasīt vairāk »

Adventa laiks

Degošā svecē apstājas laiks.

Un bezspēcīgs top viss, kas gaismas aplim paliek ēnas pusē.

Mēs iededzam sveces Adventa vainagā, lai kliedētu tumsu, audzējam gaismu sevī, lai tuvotos Ziemassvētku brīnumam.

Adventa laikā notiek ilgošanās pēc gaismas, notiek gaismas aicināšana un saukšana. Notiek vārtu atvēršana, lai kaut viens vienīgs un pavisam neliels gaismas stariņš zinātu atrast ceļu uz sirdi un domām. Notiek Lielā Gaidīsana.

lasīt vairāk »