Cilvēks, kurš pārvieto kalnus, sāk ar maziem akmentiņiem. (ķīniešu sakāmvārds)

„Panākumu Universitāte” ir uz 6 gadiem akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem un to pedagogiem, kurā, iepazīstot citu jauniešu un veiksmīgu personību dzīvi un biznesa pieredzi, tiek attīstīta prasme gūt personīgus panākumus. Gūtā pieredze ir nozīmīgs virzītājs personības attīstīšanā un redzesloka paplašināšanā.

Šajā programmā piedalās jaunieši, kas gatavi ieguldīt savu laiku un enerģiju personīgajā izaugsmē un izcilu rezultātu sasniegšanā. Pēc programmas apgūšanas skolēni iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

lasīt vairāk »

Karjeras iespējas kosmosa industrijā

Pirms divdesmit gadiem mēs pat nevarējām iedomāties kādas profesijas būs pieprasītas mūsdienās, un tieši tāpat arī mēs patlaban pat iedomāties nevaram, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas pēc vairākiem gadiem vai gadu desmitiem. Profesiju tirgus mainās tik strauji, ka skolēniem, kas šobrīd sāk mācīties skolā, jārēķinās, ka sava mūža laikā vismaz divas trīs reizes būs pilnībā jāmaina profesija. Un puse no šīm nākotnes profesijām vēl pat neeksistē!  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “ Karjeras iespējas kosmosa industrijā” ar ZINOO komandas un misijas "Pirmie Latvijas 100 km kosmosā" vadītāju Paulu Irbinu.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja noskaidrot, kādas būs populārākās profesijas nākotnē, uzzināt par raķešu būvniecību, kas jāzina un jāprot, lai palaistu raķeti, noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai izgatavotu dzinējus, raķešu korpusu un palaišanas iekārtas, ka arī nepieciešamie uzlabojumi, lai tie kļūtu modernāki, mūsdienīgāki un kalpotu cilvēku labklājības uzlabošanai. Pasākuma vadītājs pastāstīja visu par dzīvošanu kosmosā, kas nepieciešams un kādas rakstura īpašības un prasmes jāattīsta, lai cilvēks varētu dzīvot kosmosā (māja, ēdiena audzēšana, ūdens attīrīšana, elektrības ģenerēšana u.c.). Skolēniem bija iespēja iepazīties ar īstu raķeti, kuras būvē piedalījās pats Pauls un, kura ir veikusi savu pirmo lidojumu kosmosā.

lasīt vairāk »

Ēnu diena 2019

Kā jau ierasts, ne pirmo gadu Latvijas skolēniem tiek piedāvāta iespēja sekot līdzi kādas izvēlētas nozares pārstāvja ikdienai klātienē un rast atbildes uz sev interesantiem jautājumiem, paplašināt savu redzesloku un iespējams jau izveidot savu turpmāko rīcības plānu lai sasniegtu iecerētos mērķus, vai tieši otrādi meklēt kaut ko jaunu, jo redzot izvēlēto profesiju klātienē ir saprasts, kas tas nav domāts man.

Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstina 1545 ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 8664 vakances. Saglabājusies arī liela skolēnu interese par "Ēnu dienu" - portālā "www.enudiena.lv" šogad reģistrējušies 34 000 potenciālo ēnotāju. Aktīvākās pilsētas un novadi pēc ēnotāju pieteikumu skaita šogad bija  Rīga, Mārupe un Daugavpils.

lasīt vairāk »

Latvijas skolas somā – Latvijas vēsture un "Tango ar Stroku"

Lai padziļināti  sagatavotos Valsts centralizētajiem eksāmeniem, mūsu skolas divpadsmito klašu izglītojamie programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros 6.februārī devās uz Rīgu nostiprināt vēstures zināšanas Latvijas Okupācijas muzejā un Kara muzejā un pilnveidot krievu valodas prasmes, noskatoties mūziklu “Tango ar Stroku”.

Okupācijas muzejā notika mācību stunda “Padomju deportācijas”, uz stundu 12.a un 12.b klašu skolēni līdzi ņēma izpildītos mājas darbus, vispirms atkārtoja īsu vēstures kursu, tad  strādāja grupās. Darbs grupās bija aizraujošs, jo varēja  apskatīt un rokās paturēt lietas, kuras no Latvijas izsūtītie cilvēki bija paņēmuši līdzi uz Sibīriju. Katrai no tām ir savs stāsts. Skolēni apskatīja, kādā  lopu vagonā tika deportēti cilvēki; kā izskatījās VDK (čekas) nopratināšanas kamera. Baisi….

lasīt vairāk »

Absolventu tikšanās mūsu skolā

Visapkārt balti sniegi, balti ceļi, baltas takas un dvēselē baltas ilgas pēc jaunības, draugiem, pēc skolas savdabīgās smaržas, pēc skolotāja rokasspiediena, pēc atkalredzēšanās prieka.  Kā kokam augot veidojas gadskārtu apļi, tā gājputni divreiz gadā ar apbrīnojamu nemainīgumu mēro lielākus vai mazākus lokus pāri Zemei.  Arī mūsu skolas absolventi 2.februārī, sirdī valdot kņudoņai, atgriezās mājās – savā skolā, savā ligzdā, kur tos sagaidīja tie, kas putniem deva spārnus - skolotāji.

lasīt vairāk »

Klases stundu vada absolvents

29.janvārī  10.b klasei notika klases stunda "Pamatvērtības manā dzīvē". Par sevi stāstīja mūsu skolas absolvents, robežsargs Iļja Kudrjavcevs. Skolēni ar interesi klausījās stāstu par robežsargu ikdienu, prasībām profesijas apguvē un, protams, Iļjas pārdomas par vidusskolas laiku, attieksmi pret mācībām, dzīves pamatvērtībām.

lasīt vairāk »

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

No 31. janvāra  līdz 2.februārim Siguldā notika Izglītības attīstības centra (IAC) sadarbībā ar British Council Latvia organizētais seminārs “Vertības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros. Projektā darbosies 15  komandas un 15 tālākizglītotāji no dažādām Latvijas skolām, es pārstāvu mūsu skolu, darbojoties kā tālākizglītotājs.

lasīt vairāk »

Mana nākotnes profesija

Uzsākoties mācību gada otrajam semestrim , 9.- 10.kases skolēniem, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika piedāvāta nodarbība “Mana nākotnes profesija”, kuru vadīja karjeras izaugsmes trenere, docente un uzņēmēja Agita Šmitiņa.

Nodarbībā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, pielāgojot tās skolēnu vecumposmam. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumu – vai zini, kur tālāk studēsi? 10.klases skolēni lielākoties jau ir apsvēruši domu, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, savukārt 9.klases skolēni ir izvēles priekšā, ko darīt tālāk – vai turpināt mācības vidusskolā, vai apgūt kādu amatu profesionālajās skolās.

lasīt vairāk »

Mūsu skolā notika Latgales Jauno ģeogrāfu skolas Latgales atklātā olimpiāde

26.janvārī mūsu skola uzņēma Latgales Jauno ģeogrāfu skolas Latgales atklātās olimpiādes dalībniekus no Daugavpils, savukārt  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā pulcējās jaunie ģeogrāfi no Rēzeknes un Viļāniem. Abās pilsētās dalībnieki vienlaicīgi pildīja olimpiādes uzdevumus. Kā ierasts, uzdevumu bija daudz un daudzveidīgi – tie bija gan cieši saistīti ar ģeogrāfiju, gan mazliet attālināti no tās, piemēram, vajadzēja prast orientēties daudzajās Jāņa Pāvila II vizītēs, kā arī attēlos atpazīt pie kādām sugām pieder dažādi līdzīgi ragaini dzīvnieki.

lasīt vairāk »