Ceļojums uz Rīgu

Svētdiena. Kāds šajā dienā guļ līdz vienpadsmitiem, kāds sēž „telefonā vai televizorā,” kāds lasa grāmatu...,bet mēs devāmies uz Rīgu pēc jauniem iespaidiem un Ziemassvētku noskaņas ...Pirmo reizi Rīgas Nacionālais teātris ar izrādi „Sudraba slidas,” ( sirsnīga izrāde, kas liek aizdomāties par dzīvē svarīgāko - savu ģimeni un liek noticēt brīnumam, un rada pārliecību, ka laba sirds ļauj pārvarēt visus šķēršļus par spīti tam, cik daudz naudas tev makā), pirmo reizi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ( negaidīti skaista vide, plašas telpas, interesantas izstādes, sirsnīga atmosfēra, divpadsmitais stāvs un vienreizējs skats uz pilsētu),un ne pirmo reizi - „Lido”( grezna egle, skaists svētku noformējums un Ziemassvētku noskaņa). Ceļš mājup,lai  ar pozitīvām emocijām un godam varētu noslēgt 1.semestri.

lasīt vairāk »

Notikusi pēdējā šī gada Latgales Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība.

Sestdienas pasākums bija lielisks!!!

Apmeklējot Jaunu ģeogrāfu skolas nodarbību aizvadītajā sestdienā- 9.decembrī, bija laba iespēja iepazīt Krievijas bagāto un neparasto kultūru, ģeogrāfiju, sportistus u.c.. Nodarbības jautājumi ietvēra sevī daudzas tēmas, kuras mazāk tiek skartas ģeogrāfijas stundās. Tāda veida pasākumi paplašina skolēnu, iespējams, arī skolotāju redzesloku. Ir jāatzīst, ka nodarbības vadītāju paveiktais darbs bija milzīgs. Viņi palīdzēja izspriest dažas nesaprotamas lietas, kā arī pievērsa mūsu uzmanību sīkumiem, kuri spēj dot atbildes uz jautājumiem.

lasīt vairāk »

Sporta pasākums "KOMANDAI IR SPĒKS"

6.decembrī skolas sporta zālē notika sporta pasākums „Komandai ir spēks”,  kurš tika rīkots 5.-6.klasēm.

Pasākuma mērķis bija veicināt interesi, pozitīvu un aktīvu attieksmi pret sportu, kā arī pilnveidot prasmi strādāt un sadarboties komandā.

Pavisam vienkārši: jo vairāk klasei kopīgu pasākumu, jo skolēni savstarpēji kļūst draudzīgāki.

lasīt vairāk »

3.vieta konkursā "HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!"

1.decembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika Vispasaules AIDS dienai veltīts konkurss “HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!”. Konkursā piedalījās 9.a klases skolniece Megija Hakimova, 9.b klases skolēni - Arvis Mačevskis, Ērika Rimševiča, Edgars Škapars un ieguva 3.vietu.

lasīt vairāk »

Ivaram Punculim 3.vieta angļu valodas konkursā

Trešdien, 6.decembrī, 3.b klases skolnieks Ivars Punculis piedalījās  dzejas un prozas deklamēšanas konkursā angļu valodā sākumskolas skolēniem "Jingle Bells 2017 - My Favourite Book Character", kas norisinājās Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Konkursā piedalījās 11 Daugavpils skolas, tika pasniegtas dāvaniņas un diplomi.

lasīt vairāk »

Sv.Nikolausa diena

Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Vācijā 6.decembrī tradicionāli svin īpašus svētkus - Sv.Nikolausa dienu. Š.g. 6.decembrī mūsu skolā notika Sv.Nikolausa dienai veltīts pasākums vācu valodā, kurā uzstājas 5.-11. klašu skolēni. Bet š.g. 8.decembrī mūsu skolas 6.-11. klašu skolēni piedalījās Nikolausa dienā DU. Apgūt Nikolausa dienas tradīcijas skolēniem palīdzēja vācu valodas skolotājas L.Ceceruka un V.Maļina.

lasīt vairāk »

Ziemasssvētku gaidīšanas laiks ir sācies

Tu iededz sveci tumsā. Tā ir pieņemts, tā visi šajā laikā dara. Svece deg, un pēkšņi tu jūti, ka tas nav vienkārši tāpat. Tava svece rāda ceļu. Tā rāda, ka tu gaidi, esi gatavs uzņemt, pieņemt, palīdzēt. Gatavs dalīties ar to gaismu, kas ir tevī  šajā laikā..../A.Andere/

lasīt vairāk »

APU kauss ceļo pie 6.b klases

APU ceļojošo kausu par uzvedību  novembrī direktore E.Boliņa šoreiz pasniedza 6.b klasei. Apsveicam!!! Klases audzinātāja – Lidija Ivanova.

lasīt vairāk »

Sākumskolā viešņa no dabas izglītības centra "Ziemeļvidzeme"

Piektdien,24.novembrī sākumskolā viesojās Dabas aizsardzības pārvaldes, Vidzemes reģionālās administrācijas,  dabas izglītības centra "Ziemeļvidzeme" vides izglītības speciāliste Inta Soma, kura vadīja vides izglītojošas nodarbības 1.-3.klašu skolēniem.

lasīt vairāk »

ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU MUZEJA "KURZEMES DEMOCENTRS" pasākums "Nākotnes profesijas IKT JOMĀ !"

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 8.,10.un 11. klašu izglītojamajiem bija iespēja piedalīties ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU MUZEJA “KURZEMES DEMOCENTRS” pasākumā, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītības iestādēs.

lasīt vairāk »