Mūsu skolas skolēni un skolotāji Daugavpils pilsētas svētku gājienā

No 4. līdz 10.jūnijam Daugavpilī tika svinēti pilsētas svētki. Šogad pilsētas svētku devīze bija “Pilsēta skan!”  Tradicionāli svētku ietvaros notika Svētku gājiens, kurā piedalījās pilsētas izglītības iestādes, uzņēmumi.

Arī mūsu skolas skolēni un skolotāji, vecāki kuplināja gājienu un piedalījās pilsētas svētku atklāšanā Vienības laukumā 9.jūnijā. Paldies visiem par atbalstu!

lasīt vairāk »

Brīvprātīgo skolu tīkla pārstāvji viesojas mūsu skolā

2018.gada 6.jūnijā Daugavpils mūsu skolā notika kursi “Mācību un audzināšanas process caur vērtību izpratni” Brīvprātīgo skolu tīkla skolām. Kursi tika organizēti sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae””.

Par caurviju prasmēm mācību un audzināšanas procesā savu skatījumu pauda, prezentēja savu  pieredzi, kā arī mudināja kursu dalībniekus aktīvi darboties  biedrības   “Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” lektore, Brocēnu vidusskolas vēstures skolotāja Laura Miķelsone.

lasīt vairāk »

Ekskursijā uz Balviem

1.jūnijā 6. a klases izglītojamie , kuriem pievienojās aktīvisti  no 6.b un 8.a, devās ekskursijā uz Balviem.

Patīkamu un negaidītu pārsteigumu mums sagādāja Balvu novada muzejs, kur muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko dizainu un skārienjutīgo ekrānu programmām. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos  atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. Interesanti un savdabīgi.

lasīt vairāk »

Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā

1.a,2.b,3.b, 4.a, 5.a,5.b, 6.a, 6.b un 7.a  izglītojamie  maija mēnesī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001  ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja Zinātkāres centru “ ZINOO Daugavpils”  izglītojošās  nodarbības   “Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā !” Kā rezultātā guva  informāciju  par arhitekta, būvinženiera, celtnieka, programmista, ķīmiķa profesijām, par sasniegumiem valstī šajās jomās un perspektīvām nākotnē, par nepieciešamo izglītību un darba  iespējām šajās nozarēs, darbojoties praktiski , pārbaudīja iegūtās zināšanas praksē,  kā arī patstāvīgi darbojās  ar „ZINOO Daugavpils” piedāvātajiem eksponātiem.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12.vidusskolas skolotāja starptautiskajā eTwinning seminārā Azerbaidžānā par IKT rīku izmantošanu

No š.g. 23.maija līdz 25.maijam Baku (Azerbaidžānā) notika seminārs “IKT rīki mācību darbam un eTwinning projektiem”. Šajā seminārā piedalījās skolotāji no Azerbaidžānas, Francijas, Slovākijas, Bulgārijas, Maltas, Somijas, Gruzijas un Latvijas. Latviju pārstāvēja divas skolotājas – bioloģijas un fizikas skolotāja Daina Birkenbauma no Jelgavas un informātikas un matemātikas skolotāja Inese Ivana no Daugavpils 12.vidusskolas.

lasīt vairāk »

Eiropas Parlamenta vēstnieku skola - Daugavpils 12.vidusskola

"Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas" ir Eiropas Savienības mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Tās mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Kopš 2016./2017. mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 100 skolotāji un skolēni no dažādām Latvijas skolām, un 25.maijā Rīgā Eiropas mājā notika otrais programmas izlaidums. Starp 18 absolventēm bija arī Daugavpils 12.vidusskola.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12.vidusskolas saime pulcējās pateicības dienas pēcpusdienā

Maijs ir mēnesis, kurā atskatāmies un mācību gadā paveikto. Daugavpils 12.vidusskolā šajā mācību gadā 14.maijā izglītības iestādes saime pulcējās pateicības dienas pēcpusdienā. Suminot 35 pedagogus, 48 pilsētas, novada, valsts olimpiāžu un zinātniskās pētniecības konkursu uzvarētājus,66 sportistus, pateicības vārdi skanēja māmiņām Mātes dienā un ģimenēm Ģimeņu dienā.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12. vidusskolas “Ziņas no zaļākas Eiropas”

Hola! ( Sveiki!), si (jā), no (nē), gracias (paldies), adios (uz redzēšanos) ir vārdi, kurus Daugavpils 12. vidusskolas 8. b klases skolēni: Barbara Bērziņa, Daniels Daņilovs, Amanda Neimane, Dženeta Meškovska un skolotāji Aiva Ozoliņa un Ilmārs Zučiks “atveda” līdzi bagāžā no otrās mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātes  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “News from a greener Europe” ietvaros (“Ziņas no zaļākas Eiropas”; līguma Nr. 2017-1-IT02-KA219-036499_5), kas notika no 2018. gada 7. maija līdz 12. maijam Spānijā, Saragosas pilsētā, Colegio San Vicente De Paúl.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12.vidusskolas jaunieši par politiku un lēmumu pieņemšanu

Daugavpils 12. vidusskola, atsaucoties uz Eiropas mājas Latvijā aicinājumu, šajā mācību gadā ir uzstādījusi mērķi kļūt par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu. Visu mācību gadu skolā darbojas EP vēstnieku klubiņš. Jaunieši izglītojas un pastiprināti interesējas par ES ekonomisko un sociālo politiku, veic aptaujas par skolasbiedru attieksmi un iesaisti politiskajos procesos, diskutē par jaunumiem Eiropas Savienības likumdošanā, tiekas ar interesantiem cilvēkiem.

lasīt vairāk »