Atbalsts pozitīvai uzvedībai – APU -2020./2021.mācību gads

Atbalsts pozitīvai uzvedībai – cieņa, atbildība, drošība ir prioritāras mūsu izglītības iestādē joprojām, arī šajā mācību gadā, turpinot darbu APU programmas ietvaros – jau septīto mācību gadu. Joprojām atbildīgi par noteikumiem skolā, savstarpējās attiecībās un mācību procesā kopumā esam mēs visi – izglītojamie, skolas darbienieki, bērnu vecāki. Visi iesaistās un piedalās, sākot no noteikumus izstrādes līdz rīcības sekām, galvenokārt balstot darbu uz pozitīviem pastiprinājumiem, pamatotām uzslavām un pamudinājumiem. Vienotas prasības skolā un ģimenē! Lai novērstu negatīvas rīcības sekas, izglītības iestāde sadarbojas starpinstitucionāli, veicot profilaktisku darbu, motivējošas un skaidrojošas sarunas, piesaistot valsts un pašvaldības policijas pārstāvjus.

Šajā mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros tika plānots organizēt izglītojošas nodarbības jauniešiem “Varu es, var ikviens”, kur  praktiskās nodarbībās ar kreatīviem uzdevumiem, diskusijām, lomu spēlēm mācītu risināt konfliktsituācijas, kontrolēt savas emocijas. Diemžēl attālinātais mācību process veica savas korekcijas, liedzot iespēju tikties klātienē.

Sākumskolas posmā pedagogi īpašu uzmanību pievērš vizuālajam materiālam un noformējumam – uzsktāmiem noteikumiem klasēs un gaiteņos, krāsainām, motivējošām uzslavām dienasgrāmatās, jaukiem pārsteigumiem – pozitīviem pastiprinājumiem par uzvedību.

Arī pamatskolā un vidusskolā notiek darbs šajā jomā, skolēnu uzvedība tiek fiksēta klases kārtības dienasgrāmatā, veicot ierakstus (pozitīvus un negatīvus) e-klasē, tiekoties individuāli ar bērniem un vecākiem.

Mācību gada noslēgumā, sadarbībā ar skolēnu domi, tiek plānots uzteikt un patīkami pārsteigt kādu  klasi par pozitīvāko uzvedību!!!

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs I.Bogatā

18.12.2020.