Daugavpils 12.vidusskola kopā dažādībā ar Spānijas, Itālijas un Rumānijas partneriem

Kas un kāda ir dažādība? Uz šo jautājumu jau kopš šī mācību gada pirmajiem mēnešiem ir mēģinājuši rast atbildi tie Daugavpils 12. vidusskolas skolēni, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties divgadīgā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA229) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā “Together in our diversity” (“Kopā dažādībā”; līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064643_2). Projekta pretendenta-dalībnieka profilam bija jāatbilst starptautiskās un vietējās projekta komandas izstrādātajiem kritērijiem, atbilstoši projekta mērķiem, un bija jāspēj prezentēt savu skatījumu par dažādību.

2019. gada 18. novembris un sekojošās četras dienas šajā novembra nedēļā bija īpašas 10 skolas izglītojamajiem un 2 skolotājām, kuri piedalījās pirmajā mācīšanās/ mācīšanas/mācību aktivitātēs,  kuras notika projekta koordinatorskolā IES Padre Feijoo, Hihonā, Spānijā.

Šīs tikšanās tēma bija " Imigrācija, etniskā piederība, minoritātes". Visu valstu skolēni ne tikai pārstāvēja un prezentēja savas valstis, bet arī savas skolas.  12. vidusskolas izglītojamie ieskatu skolas darbībā, tās ikdienā sniedza ar savu sagatavoto video, kurā paši bija filmējušies. Nedēļas garumā viena no projekta darba formām bija darbošanās lielākās vai mazākās starptautiskās grupās, kas bija izaicinājums prasmei sadarboties, zināšanām, radošumam, spējai izteikt savu uzdevuma risināšanas ieceri un angļu valodas prasmēm. Lai arī katram dalībniekam bija sava atšķirīgā pieredze, skatījums, neskatoties uz to viņi spēja ļoti veiksmīgi sadarboties un radīt projekta produktus, kuros tika analizētskopīgais un atšķirīgais Eiropā. Skolēni ne tikai simulēja intervijas, veidojot podkāstus, strādāja un veidoja Padlet sienu, bet darba grupu rezultātus veidoja un izplatīja ar Stop Motion aplikācijas palīdzību, devās uz nevalstiskajām organizācijām, ievāca informāciju par to darbību, mērķiem un sasniegto, tikās ar to darbiniekiem, brīvprātīgajiem un arī ar patvēruma meklētāju no Gambijas. Projekta aktivitātes ietvēra arī ne tikai iepazīšanos ar skolu, bet arī piedalīšanos dažādās mācību stundās, kas deva iespēju salīdzināt ar savu pieredzi un savu skolu. Darbošanos pie projekta rezultātu izveides papildināja sniegtā iespēja iepazīt Hihonu  un netālo Oviedo, kas ļāva iepazīt Spānijas kultūras, arhitektūras un vēstures dārgumus.

Pavadītais laiks projekta aktivitātēs, darbošanās starptautiskajā komandā, ceļošanas grūtības, “izkāpšana” no savas komforta zonas, ir devusi skolēniem un skolotājām gūt tikai viņiem unikālu pieredzi un zināšanas, kuras būs noderīgas turpmākajā projekta realizācijā.

Nākošās projekta tikšanās tēma: Spējas, speciālās vajadzības, apdāvināti skolēni, īpašās programmas.

Tikšanās vieta: Daugavpils 12. vidusskola, Latvija. Laiks: 26.04.- 1.05.2020.

 

Papildus informācija par projektu atrodama: http://www.daug12vsk.lv/Projekti

Informāciju sagatavoja

Daugavpils 12. vidusskolas

skolotājas

Aiva Ozoliņa un Dace Zarāne- Jemeļjanova