Devīto klašu izlaidums

Ar pīpeņu mākoni plecā pār zemi iet jūnijs. Viņš noreibst īrisu krāsu varavīksnē un diendusu snauž jasmīnu baltajos ziedos. Cik burvīgs ir šis brīdis, kad vasara tuvojas savam pilnbriedam un skolās sākas izlaidumu laiks!

13.jūnijā mūsu skolā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma un izlaidumu svinēja četrdesmit divi devīto klašu absolventi. Uzrunājot absolventus,  direktore Elita Boliņa atzina, ka šīsdienas gaviļniekiem ir ļoti dažādi raksturi, atšķirīgi viedokļi, vērtības, viņi ir spuraini un mīļi, nopietni un bezatbildīgi, zinoši un tādi, kuriem patika vieglāka dzīve, bet kopumā- forši, mūsdienīgi jaunieši. Direktore pateicās absolventu vecākiem par uzticību skolai, par atbalstu, prasmi ieklausīties, saprast, sadzirdēt, sakot, ka katrs bērns ir savu vecāku labākais un lielākais padarītais darbs.

Absolventi pateicās visiem, kuri bija līdzās deviņus skolas gadus -  skolotājiem, kas sniedza zināšanas, rūpējās par viņu izaugsmi, iesaistīja skolas un ārpusskolas dzīvē, vecākiem, kas atbalsta, uzticas, ir blakus gan priekos, gan bēdās, tehniskajiem darbiniekiem, kas gādāja, lai skolas vide ir droša un sakopta. Sirsnīgi vārdi tika veltīti klases audzinātājām Violetai Teivānei un Irēnai Punculei.

Absolventus sveica sākumskolas skolotāja un Solvita Drozdovska un dāvināja vēstules, ko skolēni bija rakstījuši sev pirmajās klasītēs, sveicienus sūtīja arī sākumskolas skolotāja Sandra Paule, absolventiem vēlot izmantot katru iespēju, lai sevi pilnveidotu.

Pasākuma beigās absolventi nodziedāja skolas himnu, un skolas saime viņiem novēlēja:

“Lieciet savā šodienas mugursomā visu, ko vēlaties, vienīgi nelieciet gaušanos par nepiepildītiem sapņiem. Lieciet savā šodienas mugursomā visu, ko vēlaties, vienīgi neaizmirstiet ielikt ticību tam, ka sapņi piepildīsies. Bet patiesībā tā arī nemaz vairs nebūs mugursoma – tie būs putni, kas jūsu ikdienai dāvās spārnus”.

Lai viss izdodas, un uz tikšanos mūsu skolā desmitajā klasē!

 

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signes Kotova