Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

No 31. janvāra  līdz 2.februārim Siguldā notika Izglītības attīstības centra (IAC) sadarbībā ar British Council Latvia organizētais seminārs “Vertības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros. Projektā darbosies 15  komandas un 15 tālākizglītotāji no dažādām Latvijas skolām, es pārstāvu mūsu skolu, darbojoties kā tālākizglītotājs.

Semināra laikā notika lekcijas “Dizaina domāšana praksē” (Ingūna Elere, dizaina biroja H2E līdzdibinātaja, Latvijas Mākslas akdēmijas profesore), “Mediju mirkļi mūsu dzīvē” (Tesa Džoula, Medijpratības centrs, ASV), “Sapņo. Dari. Atkārto! Līdzdalības ietekme uz manu un mūsu turpmāko dzīvi”(Vita Brakovska, biedrības “Zinis”vadītāja), nodarbības “Kā netraucēt un palīdzēt skolēniem būt aktīviem” (Linda Arhinoviča, Ķekavas novada Jauntanes iniciatīvu centra direktore), , “Kā mācīt pieaugušos?” (Toms Urdze, vietnes “Metodes.lv”radītājs), “Kultūras un mākslas pieredze kā mācīšanās sastāvdaļa” (Aija Tūna (Dr.paed.IAC trenere, Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja), Linda Zajarska (biedrība “Ascendum”), “Pilsoniskā izglītība no skolas perspektīvas” (Aija Tūna), notika filmas “Neiespējamais ir iespējams” prezentācija un tikšanās ar filmas režisoru Arni Asperu.

Paldies IAC komandai par saturīgo semināru un iespēju piedalīties projektā, mācīties un strādāt kopā!

Direktores vietniece Signe Kotova