Zinību diena – jauns sākums, jaunas ieceres, sapņi un darbi

Septembrim ir kaut kas kopīgs ar janvāri, jo visiem, kas saistīti ar skolu, jaunais gads sākas septembrī. Tā ir kā lielā robežšķirtne – vienā pusē vasaras vieglprātīgais vējiņš, ūdeņu spirgtums, atpūtas laiskums un nekānedarīšanas laime, otrā – ritms, spraigums, jaunas zināšanas un atziņas, jauni projekti, jauni darbi.

Zinību diena ir kulminācijas brīdis, kad mūsu sirdīs ir iezadzies satraukums par to, kas būs un nostaļģija pēc tikko kā aizgājušās karstās un saulainās vasaras, kas slīd caur pirkstiem kā zīda lakats.

Katram skolēnam, skolotājam, vecākiem, vecvecākiem, skolas darbiniekam, kurš strādā skolā, mācību gada sākums ir nozīmīgs, bet īpaša šī diena ir 52 pirmo klašu skolēniem, kuriem sākas skolas gaitas, un 12.klašu audzēkņiem, jo viņiem šī ir pēdējā Zinību diena skolā.

lasīt vairāk »

Lai jaunais mācību gads piedāvā virzienu, kas ļauj realizēt svarīgākās ieceres un nodomus.

lasīt vairāk »

Mūsu skolas skolēni un skolotāji Daugavpils pilsētas svētku gājienā

No 4. līdz 10.jūnijam Daugavpilī tika svinēti pilsētas svētki. Šogad pilsētas svētku devīze bija “Pilsēta skan!”  Tradicionāli svētku ietvaros notika Svētku gājiens, kurā piedalījās pilsētas izglītības iestādes, uzņēmumi.

Arī mūsu skolas skolēni un skolotāji, vecāki kuplināja gājienu un piedalījās pilsētas svētku atklāšanā Vienības laukumā 9.jūnijā. Paldies visiem par atbalstu!

lasīt vairāk »

Brīvprātīgo skolu tīkla pārstāvji viesojas mūsu skolā

2018.gada 6.jūnijā Daugavpils mūsu skolā notika kursi “Mācību un audzināšanas process caur vērtību izpratni” Brīvprātīgo skolu tīkla skolām. Kursi tika organizēti sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae””.

Par caurviju prasmēm mācību un audzināšanas procesā savu skatījumu pauda, prezentēja savu  pieredzi, kā arī mudināja kursu dalībniekus aktīvi darboties  biedrības   “Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” lektore, Brocēnu vidusskolas vēstures skolotāja Laura Miķelsone.

lasīt vairāk »

Ekskursijā uz Balviem

1.jūnijā 6. a klases izglītojamie , kuriem pievienojās aktīvisti  no 6.b un 8.a, devās ekskursijā uz Balviem.

Patīkamu un negaidītu pārsteigumu mums sagādāja Balvu novada muzejs, kur muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko dizainu un skārienjutīgo ekrānu programmām. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos  atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. Interesanti un savdabīgi.

lasīt vairāk »

Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā

1.a,2.b,3.b, 4.a, 5.a,5.b, 6.a, 6.b un 7.a  izglītojamie  maija mēnesī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001  ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja Zinātkāres centru “ ZINOO Daugavpils”  izglītojošās  nodarbības   “Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā !” Kā rezultātā guva  informāciju  par arhitekta, būvinženiera, celtnieka, programmista, ķīmiķa profesijām, par sasniegumiem valstī šajās jomās un perspektīvām nākotnē, par nepieciešamo izglītību un darba  iespējām šajās nozarēs, darbojoties praktiski , pārbaudīja iegūtās zināšanas praksē,  kā arī patstāvīgi darbojās  ar „ZINOO Daugavpils” piedāvātajiem eksponātiem.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12.vidusskolas skolotāja starptautiskajā eTwinning seminārā Azerbaidžānā par IKT rīku izmantošanu

No š.g. 23.maija līdz 25.maijam Baku (Azerbaidžānā) notika seminārs “IKT rīki mācību darbam un eTwinning projektiem”. Šajā seminārā piedalījās skolotāji no Azerbaidžānas, Francijas, Slovākijas, Bulgārijas, Maltas, Somijas, Gruzijas un Latvijas. Latviju pārstāvēja divas skolotājas – bioloģijas un fizikas skolotāja Daina Birkenbauma no Jelgavas un informātikas un matemātikas skolotāja Inese Ivana no Daugavpils 12.vidusskolas.

lasīt vairāk »