Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem. Dokumentu iesniegšana.

Tikšanās ZOOM notiks 2021. gada 20. janvārī plkst. 18.00. Lai saņemtu uzaicinājumu (ja netika nosūtīts individuāli telefonā), zvaniet līdz plkst.16.00, t.65438451, mob. 28377261.

Dokumentu iesniegšana

No 2021.gada 1.februāra plkst.8.00 līdz plkst. 16.00 vecāki (aizbildņi) var reģistrēt savu bērnu Daugavpils 12.vidusskolas 1.klasē 2021./2022.mācību gadam:

  • elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienotus nepieciešamo dokumentu kopijas uz skolas oficiālo e-pastu  12.vsk@ip.daugavpils.lv (vedlapa MS WORD elektroniski)
  • iesniedzot dokumentus klātienē, līdzi jāņem aizpildītu iesniegumu, bērna dzimšanas apliecības kopiju, savu pildspalvu, sejas un deguna aizsargmasku. (veidlapa MS WORD klātiene)

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs 2021./2022. mācību gadā 

Iesniedzot dokumentus klātienē, tiek ievērota rindas kārtība.

Ievērosim visas epidemiologu drošības prasības, sargāsim sevi un līdzcilvēkus!