Grāmata "Mans bērns izvēlas karjeru"

Euroguidance programmas ietvaros VIAA ir izdevusi grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru". Grāmata palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.Grāmatas I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru" ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

lasīt vairāk »

Karjeras nedēļa

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm jau trešo gadu rīkoja pasākumu ciklu  Karjeras nedēļa 2014, kas norisinājās 15 Latvijas vietās vienlaikus.

Karjeras nedēļa ir noslēgusies, un mēs atskatāmies uz paveikto šajā laikā, kad bija dota iespēja piedalīties ļoti daudzos pasākumos, iepazīties ar mācību iestādēm, piedalīties radošajās darbnīcās, uzzināt , cik daudzveidīga ir profesiju pasaule...

Ir prieks par tiem izglītojamajiem, kas, savu klases audzinātāju atbalstīti,  izmantoja  Karjeras nedēļā piedāvātās iespējas.

lasīt vairāk »

12. februārī 13 mūsu skolas jaunieši piedalījās Ēnu dienās.

Daudzi no viņiem devās uz Rīgu, lai klātienē tiktos ar Latvijas Valsts prezidentu  A.Bērziņu(E.Kucina, 9.b), ar Aizsardzības ministru M.Vējoni (M.Kļavinskis 9.b),  Latvijas nacionālās aizsardzības akadēmijā  pabija  I.Kudrjavcevs  11.a,  Zvērināto advokātu birojā „Borenius" viesojās Ē. Bužinska 9.b, D.Andrijevska tikās TV Ghetto gaumes vadītāju R.Zeltiņu .

M.un J.Lazdiņi, D.Breidaka, D.Konkina, Ē. Reblis, A.Šops, L.Ribakova, H.Kokins iepazina daudzu Daugavpils pilsētas iestāžu un uzņēmumu darbību, bet A.Fjodorova vēl tikai dosies uz uzņēmumu „Grindex." Iespaidu jūra.

„Ēnu diena ir lieliska lieta, vienalga, kas ir ēna , jo šī akcija palīdz jauniešiem īstenot savas nākotnes ieceres" (Eva)

lasīt vairāk »

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei.

Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai  maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas.

lasīt vairāk »

Karjeras izglītība

Kas ir karjera?

Vārdam „karjera" ir vairāki skaidrojumi. Ja sākotnēji karjeru skaidroja kā sekmīgu darbošanos kādā jomā, galvenokārt, tādā, kur ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad karjera netiek asociēta ar darbošanos vienā noteiktā jomā, bet gan ar profesionālu attīstību, likumsakarīgu personības virzību un nodarbošanās secīgu maiņu visas darba dzīves garumā. Karjera attiecas gan uz darba dzīves aspektiem, gan arī ietver sevī citas dzīves lomas - brīvā laika aktivitātes, studijas un ģimenes dzīvi.

lasīt vairāk »