Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 12.vidusskolas 10.-12.klasē

 

Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 12.vidusskolas 10.-12.klasē 2019./2020.mācību gadā