Karjeras konsultācijas

Karjeras izglītība skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai izglītojamajiem palīdzētu attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienas mācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju par tālākizglītības iespējām.

Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic pašam izglītojamajiem, jo karjera ir katra cilvēka spēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:
•    konsultē, informē un izglīto izglītojamos karjeras attīstības jautājumos,
•    sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
•    koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
•    organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
•    vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

 

Pedagoģe karjeras konsultante  – Silvija Sproģe, Silva Šaršūne
Vecākiem nepieciešams pieteikties iepriekš
Tālrunis : 65438451, e- pasts : 12vsk@daugavpils.apollo.lv vai e-klasē

Skolas 2. stāvā iekārtots Karjeras izglītības stends, bibliotēkā  apkopota aktuāla informācija par mācību iestādēm Latvijā, studiju iespējām ārzemēs, karjeras izglītības grāmatas, informatīvie materiāli, spēles