Karjeras izglītība

Kas ir karjera?

Vārdam „karjera" ir vairāki skaidrojumi. Ja sākotnēji karjeru skaidroja kā sekmīgu darbošanos kādā jomā, galvenokārt, tādā, kur ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad karjera netiek asociēta ar darbošanos vienā noteiktā jomā, bet gan ar profesionālu attīstību, likumsakarīgu personības virzību un nodarbošanās secīgu maiņu visas darba dzīves garumā. Karjera attiecas gan uz darba dzīves aspektiem, gan arī ietver sevī citas dzīves lomas - brīvā laika aktivitātes, studijas un ģimenes dzīvi.

Horizontālā karjera ir process, kurā cilvēks profesionāli paaugstina savu kvalifikāciju, kā arī ceļ un nostiprina savu vērtību darba tirgū.

Vertikālā karjera ir saistīta ar cilvēka virzību pa karjeras hierarhijas kāpnēm, ar statusa, kompetences un materiālā atalgojuma līmeni, kā arī ar laika faktoru.

No skolas sola ar skatu nākotnes karjerā.

Interneta resursi:

www.niid.lv

Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām

www.izm.lv

Izglītības sistēma;
Pārskati par izglītību;
Vispārējā izglītība;
Profesionālā izglītība;
Augstākā izglītība

www.visc.gov.lv

Vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju programmai; kādi centralizētie eksāmeni jākārto; par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas

www.careercenteronline.org

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi

www.jaunatne.gov.lv/jsp/akcijas/akcija2/a2

Eiropas Brīvprātīgais darbs

www.ljp.lv

Latvijas Jaunatnes padome

www.jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk

Eiropas Jaunatnes informācijas tīkls - Eurodesk. Informācija par Eiropas jauniešiem

www.iefa.org

Stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs

www.piaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/studiju_celvedis/studijas_arvalstis/

Euroguidance Izglītības iespējas /KO un KUR mācīties/; Publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli /Iepazīsti izglītības un darba pasauli- CD-ROM formāts/; ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām; Eiropas portāli /PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c./ europa.eu/youth Eiropas Jaunatnes portāls. tev gribas savā dzīvē uzsākt kaut ko jaunu, bet trūkst informācijas par iespējām. Šajā portālā to atradīsi

www.aiknc.lv

Informācija par augstskolu un koledžu statusu; par augstskolu un koledžu licencēšanu, akreditāciju. isec.gov.lv/eksameni/augstskolas.shtml Uzņemšanas noteikumi augstskolās

www.karjerascentrs.lv

Profesijas, to apraksti


www.jaunatneslietas.lv

Informācijas portāls par un ap jauniešiem

www.studentnet.lv

Studentnet - studentu pasaule. Par, bet vairāk jau ap studijām
www.uzdevumi.lv Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām

www.prakse.lv

Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas
Darba iespējas www.cv-online.lv

 www.e-darbs.lv
www.workingdau.lv
www.vakance.lv
www.cvmarket.lv
www.fontes.lv
www.ariko.lv
www.nva.gov.lv
www.cv.lv
u.c.