Karjeras nedēļa

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm jau trešo gadu rīkoja pasākumu ciklu  Karjeras nedēļa 2014, kas norisinājās 15 Latvijas vietās vienlaikus.

Karjeras nedēļa ir noslēgusies, un mēs atskatāmies uz paveikto šajā laikā, kad bija dota iespēja piedalīties ļoti daudzos pasākumos, iepazīties ar mācību iestādēm, piedalīties radošajās darbnīcās, uzzināt , cik daudzveidīga ir profesiju pasaule...

Ir prieks par tiem izglītojamajiem, kas, savu klases audzinātāju atbalstīti,  izmantoja  Karjeras nedēļā piedāvātās iespējas.

5.b klase Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja SIA "Daugavpils ūdens", kur iepazinās ar uzņēmuma vēsturi, darba posmiem, aprīkojumu, kādi speciālisti strādā uzņēmumā. Skolēni apskatīja ne tikai vēsturiskās iekārtas, bet arī mūsdienās izmantojamās iekārtas un materiālus. Ļoti interesanti bija apskatīt uzņēmuma laboratoriju, kurā tiek veiktas pilsētā izmantojamās ūdens analīzes ar mūsdienīgas tehnikas palīdzību.6.a iepazinās ar Daugavpils Tirdzniecības skolu.

6.B klases skolēni  bija ekskursijā Siguldā, kur iepazinās ar gida profesiju un ,,Mežakaķa'' trases instruktora profesiju.

7.a klase pabija Latvijas televīzijā, bet 8.a  apmeklēja  DU- radošo spēli par profesijām.9.b klase viesojās NVA Daugavpils nodaļā, kā arī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas un noslēguma pasākumos.

10.a klase tikās ar  psiholoģi Lindu Vingri, bet 10.b -ar Daugavpils pilsētas domes pārstāvi Vitu Viļevko.12.a piedalījās praktiskajā seminārā DU "Kā sasniegt savus mērķus ? "

Taču visčaklākie Karjeras nedēļas atbalstītāji bija sākumskolas skolēni un viņu audzinātājas.

Skolēni  apmeklēja z/s "Egles", kur iepazinās ar koktēlnieka darbiem un seno lietu kolekciju. Bija pie Nīcgales dižakmens un Līksnas baznīcas. Īpašu sajūsmu radīja Līksnas parks. Ekskursiju vadīja gids, un skolēni iepazina šo profesiju. Apmeklēja ātrās medicīniskās palīdzības dienestu un iepazina dispečera, ārsta un ārsta palīga, kā arī šofera darbu.
Karjeras nedēļas ietvaros noskatījās  izrādi par Ķiplociņa piedzīvojumiem, veselīgu dzīvesveidu un iepazina  aktiera profesiju, piedalījās nodarbībās 3.tautas bibliotēkā "Kā top grāmata? ",
Ar mūziķa profesiju koncertā iepazīstināja 13. vidusskolas audzēkņi. Dažiem skolēniem bija iespēja pašiem uzspēlēt kādu instrumentu. "Karjeras kurpēs "sākumskolu ar saviem darbiem pārstāvēja 2.b klases skolnieces Katrīna Čerņeviča un Līga Kuroša. Malači !