Lai skolotājam būtu, ko dot skolēniem, jāpilveidojas pašam

Mūsu skolas  dabaszinātņu skolotāji Iveta Leiskina un Iveta Meškovska jauno mācību gadu uzsāka ar dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju metodiski praktiskās konferences „Dabaszinātnes, matemātikas, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši” apmeklējumu.

Konferences notika Rīgā, LU Akadēmiskajā centrā,  un to organizēja Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Konference laikā skolotāji piedalījās paneļdiskusijā „ Kā plānot un realizēt starpdisciplinaritāti mācību stundās?”, apmeklēja „Ideju tirgu”, iesaistījās dažādās metodiski praktiskajās darbnīcās un pārrunāja šī mācību gada aktualitātes savā mācību priekšmetā.

Informāciju sagatavoja fizikas skolotāja Iveta Meškovska