Latvijas skolas somā – Latvijas vēsture un "Tango ar Stroku"

Lai padziļināti  sagatavotos Valsts centralizētajiem eksāmeniem, mūsu skolas divpadsmito klašu izglītojamie programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros 6.februārī devās uz Rīgu nostiprināt vēstures zināšanas Latvijas Okupācijas muzejā un Kara muzejā un pilnveidot krievu valodas prasmes, noskatoties mūziklu “Tango ar Stroku”.

Okupācijas muzejā notika mācību stunda “Padomju deportācijas”, uz stundu 12.a un 12.b klašu skolēni līdzi ņēma izpildītos mājas darbus, vispirms atkārtoja īsu vēstures kursu, tad  strādāja grupās. Darbs grupās bija aizraujošs, jo varēja  apskatīt un rokās paturēt lietas, kuras no Latvijas izsūtītie cilvēki bija paņēmuši līdzi uz Sibīriju. Katrai no tām ir savs stāsts. Skolēni apskatīja, kādā  lopu vagonā tika deportēti cilvēki; kā izskatījās VDK (čekas) nopratināšanas kamera. Baisi….

12.c klase iepazinās ar Kara muzeja ekspozīciju un apguva vēstures tēmu “Latvija II pasaules karā”.

Iegūtās zināšanas vēsturē tika nostiprinātas arī   Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, jo izrādes galvenais varonis – tango karalis, kurš dzimis Daugavpilī ( 1893. gada 6. janvārī)  Oskars Stroks, dzīvoja šajā laika periodā un visi notikumi Eiropā ietekmēja viņa likteni.

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī dramaturgs Aleksejs Ščerbaks un aktieri pirmo reizi izstāsta leģendu par slavenu mūsu novadnieku, 20. gadsimta divdesmito, trīsdesmito un četrdesmito gadu slavenību Oskaru Stroku - komponistu un pianistu, kuru pazina un  kuram aplaudēja visa Eiropa. Neviens no  teātra apmeklētājiem nepalika vienaldzīgs, klausoties O. Stroka šlāgerus, skatoties  ugunīgu tango  un izdzīvojot viņa  skumjo dzīvesstāstu. Fascinēja arī Latvijā  populāro aktieru - Jakova Rafalsona, Veronikas Plotņikovas,  Riharda Lepera u.c. – sniegums.

Kad atpakaļceļā pārrunājām redzēto, izglītojamie to raksturoja šādi:    lepnums pa mūsu novadnieku, izglītojoši, patriotiski, patiess, karstasinīgs tēlojums, nereāli skaisti, iespaidīgi, emocionāls, krāsains, dvēselisks, košs, neparasts uzvedums u.c.

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Divpadsmito klašu  audzinātājas  I. Meškovska, I. Leiskina, L. Koha