Mūsu skolas skolēni – uzvarētāji pilsētas videofilmu konkursā “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās”

18.aprīlī Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā norisinājās konference "Atbalsts pozitīvai uzvedībai un pozitīvas pārmaiņas skolā", kurā piedalījās ne tikai APU skolu komandas un pedagogi, bet arī skolēni, kuri piedalījās videofilmu konkursā “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās”. Jaunieši darbojās savās grupās, apspriežot aktuālos APU jautājumus un izstrādājot priekšlikumus nākamajam mācību gadam. Mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 10 jaunieši - sākumskolas teātra  pulciņa dalībnieki, 5.a, 9.a., 9.b., un 10.a klases izglītojamie. Visvairāk gaidītais brīdis bija videofilmu konkursa “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās” rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana.

Pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā saņēma sākumskolas teātra pulciņa dalībnieki (skolotāja Sandra Paule) un 9.b klase (audzinātājs Aleksandrs Settarovs).

2.pakāpes diploms- 10.a klases komandai (audzinātāja Iveta Meškovska) un iespēja piedalīties meistarklasēs, radošajās darbnīcās par video veidošanu.

Lielo balvu- ekskursiju pa Latgali un novērtējumu ar 1.pakāpes diplomu ieguva 5.a klase  (audzinātāja Ineta Bogatā) un 9.a klase (audzinātāja Inese Ivana). Visi dalībnieki saņēma arī saldās balvas.

Paldies par sadarbību video tapšanā arī skolēnu vecākiem un informātikas skolotājiem!!!

Bildes ir apskatāmas šeit!

Informāciju sagatavoja APU koordinatore Ineta Bogatā