Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās

Lai veicinātu skolēnu pozitīvu uzvedību un popularizētu programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”(APU) pilsētā un valstī Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde organizē videofilmu konkursu Daugavpils pilsētas skolu skolēniem ,,Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās";.

Mūsu skolā veidot savas filmiņas konkursam tika aicināti 1.-11.klašu skolēni. Videofilmas skolas konkursam sagatavoja un iesniedza sākumskolas, 5.a, 5.b, 7.b, 8.a, 8.b., 9.a, 9.b, 10.a, 10.b klases skolēni. Pilsētas konkursam no skolas var tikt iesniegtas ne vairāk kā 5 videofilmas, kuras jāiesūta no 20. līdz 24.martam.

15.martā skolas APU komanda noskatījās visas videofilmas un pilsētas konkursam izvirzīja sākumskolas, 5.a, 9.a, 9.b un 10.a klases skolēnu veidotās videofilmas.

Visas skolēnu veidotās ir interesantas, tās var izmantot klases stundās, aktualizējot drošības un uzvedības jautājumus. Paldies visiem skolēniem un klases audzinātājiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova