Sākumskolas skolotāju seminārs "Pavasaris nāk"

Vienīgais, ko mēs pa īstam varam iedot otram, ir mūsu dzīves pieredze.

/Juris Rubenis/

Šī gada 2.aprīlī skolā notika sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs „Pavasaris nāk”. Skolā viesojās 15 pedagogi no pilsētas izglītības iestādēm. Tika izveidota radošo darbu izstāde. Sākumskolas skolotājas dalījās savā darba pieredzē ar citu skolu skolotājiem, akcentējot izglitojamo radošo darbību ikdienas mācību procesā, tika novadītas divas meistarklases,  piedāvāti daudz un dažādi atbalsta materiāli, akcentējot Lieldienu tematiku mācību procesā.

Seminārs norisinājās draudzīgā atmosfērā.

Ceram, ka šajā dienā mūsu viesi varēja smelties daudz jaunu ideju darbam.

Iespēja darboties, piedalīties šādos semināros ir kā jauns lādiņš katram radošam cilvēkam. Vēl jo vairāk skolotājam, kurš visu savu enerģiju, zināšanas un uzmanību ikdienā dāvā citiem. Radošs skolotājs katru darba metodi var izmantot prasmīgi, iekļaujot to jebkurā darbā gan stundās, gan interešu izglītībā un ārpusklases darbā.

Pateicības vārdi no pilsētas skolu skolotājiem, pozitīva gaisotne bija labs enerģijas lādiņš jaunajam darba cēlienam.

Gribētos, lai šādi semināri notiktu arī turpmāk, jo, tikai ieinteresēti un pozitīvi sadarbojoties, mēs varam sagatavot dzīvei  skolēnus.

Paldies sākumskolas skolotājām Sandrai Paulei, Solvitai Drozdovskai, Daigai Kriškānei, Inesei Somai, Sarmītei Zaharei, Elitai Lazdānei, Inesei Gradkovskai, Lienei Vasiļjevai, Maijai Ruskulei.

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja  Liene Vasiļjeva