Sadarbība ar vecākiem

26.aprīlī mūsu izglītības iestādē notika skolas padomes sēde, kurā piedalījās ne tikai skolas padomes pārstāvji, bet tika aicināts arī viens vecāku pārstāvis no klases. Darbs tika plānots un norisinājās aktīvi, radoši darbojoties grupās.

Uzrunājot vecākus, skolēnus un skolotājus, direktore E.Boliņa pastāstīja par aktuālāko un būtiskāko, kas tika paveikts šajā mācību gadā, uzsverot skolēnu sasniegumus un paveikto, protams, nenoliedzot arī grūtības, kas radušās darba un mācību procesā.  Klātesošie tika mudināti izteikties, paust viedokli, ieteikumus par to, kas izglītības iestādē būtu jāmaina vai jāievieš. 

Mūsu skolas pedagogs-karjeras konsultants Lidija Ivanova informēja par savu darbu karjeras jomā, atgādinot, ka izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par nepieciešamību. Tāpēc karjeras iespēju izpēte, plānošana un vadīšana ir aktuāla visiem- gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. L.Ivanova sadarboties aicināja arī skolēnu vecākus.

Vislielāko vecāku interesi radīja darbs APU programmas ietvaros- radoša darbošanās, “Uzvedības noteikumi  mājās” izveidošana, tika lūgts padomāt arī par sekām un atbildību. Vecāki atbalsta to, ka noteikumiem, prasībām skolā un mājās jābūt vienotām.

 

APU komanda ir iecerējusi vecāku un skolēnu izveidoto materiālu apkopot un sagatavot pārskatāmu arī citām mūsu skolas bērnu ģimenēm!

Paldies par sadarbību un atsaucību skolas padomei, izglītojamo vecākiem!

Bildes ir apskatāmas šeit!

 

Informāciju sagatavoja I.Bogatā