Skolēnu uzvedība un sasniegumi - savas klases cieņa un atbildība ...

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI - APU programmas ietvaros suminājām 9.a klasi un klases audzinātāju Inesi Ivanu, jo, dodoties skolēnu rudens brīvdienās, tika apkopoti vērtējumi 5 baļļu skalā par skolēnu (5.-9.klases) uzvedību mācību stundās.

Klātesot klašu pārstāvjiem un audzinātājiem, balvu- ceļojošo APU kausu, pasniedza skolas direktore Elita Boliņa. Lai 9.a klasei veicas šo dāvanu nosargāt un pārējiem, lai ir motivācija pēc tās tiekties! Arī turpmāk plānojam izvērtēt izglītojamo uzvedību, apsveikt labākos!

Vidusskolas posmā īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo kavējumiem. Priecājamies par 10.b klases jauniešiem, kuriem nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

APU komanda, sociālais pedagogs I.Bogatā