APU kauss aprīlī par pozitīvāko uzvedību pamatskolā – 9.b klasei.

APU kauss aprīlī par pozitīvāko uzvedību pamatskolā – 9.b klasei. Klases audzinātāja Liāna Ceceruka. Apsveicam!

lasīt vairāk »

APU kauss ceļo

Skolēnu Dome un skolas APU komanda katru mēnesi izvērtē izglītojamo uzvedību mācību stundās un starpbrīžos pamatskolas posmā, balstoties uz veiktajiem ierakstiem klašu kārtības dienasgrāmatās.

Skolēnu Dome un skolas APU komanda katru mēnesi izvērtē izglītojamo uzvedību mācību stundās un starpbrīžos pamatskolas posmā, balstoties uz veiktajiem ierakstiem klašu kārtības dienasgrāmatās.

lasīt vairāk »

APU kauss februārī

Ceļojošo  kausu ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI februāra mēnesī  pamatskolā ieguva 9.b klase, audzinātāja Liāna Ceceruka. Apsveicam!

Vēlamies uzslavēt arī 8.b un 5.b klasi par pozitīviem uzvedības  vērtējumiem mācību stundās, 7.a klasi- par apzinīgi veiktajiem ierakstiem klases kārtības dienasgrāmatā un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem

lasīt vairāk »

APU kauss janvārī

Par pozitīvāko uzvedību janvārī APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) ceļojošo kausu saņēma 5.b klase un viņu audzinātāja Lidija Znotiņa. Apsveicam!

Par uzvedību mācību stundās uzslavu ir pelnījuši arī 6.b un 8.a klases izglītojamie.

lasīt vairāk »

APU kauss decembrī

APU ceļojošais kauss par pozitīvu uzvedību decembrī- 8.b klasei, klases audzinātāja I.Puncule.

Apsveicam!

lasīt vairāk »

APU kauss oktobrī

APU ceļojošais kauss oktobrī par pozitīvu uzvedību-  5.b klasei, klases audzinātāja L.Znotiņa. Apsveicam! Šajā mācību gadā, APU komandai sadarbojoties ar Skolēnu Domes pārstāvjiem, īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu uzvedībai brīvajā laikā: gaiteņos, atpūtas zonā, skolas dārzā un pagalmā, savstarpējām attiecībām starpbrīžos.

lasīt vairāk »

APU programmas ieviešana skolā turpinās

Daugavpils 12.vidusskola turpina APU programmas realizēšanu. Septembrī ar to tika iepazīstināti arī pedagogi, kuri mūsu izglītības iestādē strādā pirmo gadu. Tiek attīstīta sadarbība arī ar Skolēnu domi. Darbā iesaistoties Skolas padomei (vecāki, pedagogi un izglītojamie), tiek izstrādāts informatīvais materiāls vecākiem.

lasīt vairāk »

Gada klase

9.a - GADA KLASE 2016./2017. mācību gadā programmā "ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI". Klases audzinātāja - Inese Ivana. 

lasīt vairāk »

APU konkursa ietvaros skolēni apceļoja Latgali un Sēliju

5.a un 9.a klases skolēni, iegūstot godalgoto 1. pakāpi APU organizētajā videofilmu konkursā, saņēma balvu - ekskursiju pa Latgali un Sēliju, 19.maijā devāmies ceļā. Ekskursija bija pārsteigums, jo līdz pat iekāpšanai autobusā nezinājām par maršrutu.

lasīt vairāk »

APU kauss aprīlī

Aprīļa nogalē SD sarosījās, lai apkopotu un izvērtētu, kā klājies mācību stundās 5.-9.klašu izglītojamajiem, kāda bijusi viņu uzvedība. 

Skatot un skaitot vērtējumus klašu kārtības dienasgrāmatās, tika noskaidrots, ka īpaši centušies ir 8.a klases skolēni. Viņiem skolas direktore E.Boliņa pasniedza ceļojošo APU kausu.

 
lasīt vairāk »