APU kauss oktobrī

Ceļojošais APU kauss oktobrī – 8.a klasei. Apsveicam! Klases audzinātāja Aiva Ozoliņa.

Sociālais pedagogs I.Bogatā

lasīt vairāk »

APU ceļojošais kaus

Arī šogad mūsu skolā pastāv APU ceļojošajs kauss ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI. Pirmajā mācību mēnesī pamatskolā kausu ieguva 9.b klase,klases audzinātāja Irēna Puncule.Apsveicam!

Vēlamies arī uzslavēt 5.b un 8.a klasei par pozitīviem uzvedības vērtējumiem mācību stundās un cītīgi aizpildītām dienasgrāmatām.

Skolas APU komanda sadarbojas ar Skolēnu domes pārstāvjiem, vēro un vērtē izglītojamo uzvedību mācību stundās un starpbrīžos.

lasīt vairāk »

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI SKOLĀ TURPINĀS

Jau piekto mācību gadu mūsu izglītības iestādē turpinās darbs ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI (APU) programmas ietvaros- drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā, aktualizējot jautājumus par uzvedību un savstarpējām attiecībām.

Arī šajā - 2018./2019. mācību gadā prioritāšu sarakstā būs cieņa, atbildība un drošība - ļoti svarīgas vērtības, kurām lielu uzmanību veltām mācību stundās, starpbrīžos un ārpusstundu pasākumos. Ja katrs no mums būs atbildīgs un cienīs šīs vērtības, vide mūsu izglītības iestādē kļūs draudzīgāka un drošāka.

lasīt vairāk »

APU kauss aprīlī par pozitīvāko uzvedību pamatskolā – 9.b klasei.

APU kauss aprīlī par pozitīvāko uzvedību pamatskolā – 9.b klasei. Klases audzinātāja Liāna Ceceruka. Apsveicam!

lasīt vairāk »

APU kauss ceļo

Skolēnu Dome un skolas APU komanda katru mēnesi izvērtē izglītojamo uzvedību mācību stundās un starpbrīžos pamatskolas posmā, balstoties uz veiktajiem ierakstiem klašu kārtības dienasgrāmatās.

Skolēnu Dome un skolas APU komanda katru mēnesi izvērtē izglītojamo uzvedību mācību stundās un starpbrīžos pamatskolas posmā, balstoties uz veiktajiem ierakstiem klašu kārtības dienasgrāmatās.

lasīt vairāk »

APU kauss februārī

Ceļojošo  kausu ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI februāra mēnesī  pamatskolā ieguva 9.b klase, audzinātāja Liāna Ceceruka. Apsveicam!

Vēlamies uzslavēt arī 8.b un 5.b klasi par pozitīviem uzvedības  vērtējumiem mācību stundās, 7.a klasi- par apzinīgi veiktajiem ierakstiem klases kārtības dienasgrāmatā un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem

lasīt vairāk »

APU kauss janvārī

Par pozitīvāko uzvedību janvārī APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) ceļojošo kausu saņēma 5.b klase un viņu audzinātāja Lidija Znotiņa. Apsveicam!

Par uzvedību mācību stundās uzslavu ir pelnījuši arī 6.b un 8.a klases izglītojamie.

lasīt vairāk »

APU kauss decembrī

APU ceļojošais kauss par pozitīvu uzvedību decembrī- 8.b klasei, klases audzinātāja I.Puncule.

Apsveicam!

lasīt vairāk »

APU kauss oktobrī

APU ceļojošais kauss oktobrī par pozitīvu uzvedību-  5.b klasei, klases audzinātāja L.Znotiņa. Apsveicam! Šajā mācību gadā, APU komandai sadarbojoties ar Skolēnu Domes pārstāvjiem, īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu uzvedībai brīvajā laikā: gaiteņos, atpūtas zonā, skolas dārzā un pagalmā, savstarpējām attiecībām starpbrīžos.

lasīt vairāk »

APU programmas ieviešana skolā turpinās

Daugavpils 12.vidusskola turpina APU programmas realizēšanu. Septembrī ar to tika iepazīstināti arī pedagogi, kuri mūsu izglītības iestādē strādā pirmo gadu. Tiek attīstīta sadarbība arī ar Skolēnu domi. Darbā iesaistoties Skolas padomei (vecāki, pedagogi un izglītojamie), tiek izstrādāts informatīvais materiāls vecākiem.

lasīt vairāk »