Gada klase

9.a - GADA KLASE 2016./2017. mācību gadā programmā "ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI". Klases audzinātāja - Inese Ivana. 

lasīt vairāk »

APU konkursa ietvaros skolēni apceļoja Latgali un Sēliju

5.a un 9.a klases skolēni, iegūstot godalgoto 1. pakāpi APU organizētajā videofilmu konkursā, saņēma balvu - ekskursiju pa Latgali un Sēliju, 19.maijā devāmies ceļā. Ekskursija bija pārsteigums, jo līdz pat iekāpšanai autobusā nezinājām par maršrutu.

lasīt vairāk »

APU kauss aprīlī

Aprīļa nogalē SD sarosījās, lai apkopotu un izvērtētu, kā klājies mācību stundās 5.-9.klašu izglītojamajiem, kāda bijusi viņu uzvedība. 

Skatot un skaitot vērtējumus klašu kārtības dienasgrāmatās, tika noskaidrots, ka īpaši centušies ir 8.a klases skolēni. Viņiem skolas direktore E.Boliņa pasniedza ceļojošo APU kausu.

 
lasīt vairāk »

Sadarbība ar vecākiem

26.aprīlī mūsu izglītības iestādē notika skolas padomes sēde, kurā piedalījās ne tikai skolas padomes pārstāvji, bet tika aicināts arī viens vecāku pārstāvis no klases. Darbs tika plānots un norisinājās aktīvi, radoši darbojoties grupās.

Uzrunājot vecākus, skolēnus un skolotājus, direktore E.Boliņa pastāstīja par aktuālāko un būtiskāko, kas tika paveikts šajā mācību gadā, uzsverot skolēnu sasniegumus un paveikto, protams, nenoliedzot arī grūtības, kas radušās darba un mācību procesā.  Klātesošie tika mudināti izteikties, paust viedokli, ieteikumus par to, kas izglītības iestādē būtu jāmaina vai jāievieš. 

lasīt vairāk »

Mūsu skolas skolēni – uzvarētāji pilsētas videofilmu konkursā “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās”

18.aprīlī Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā norisinājās konference "Atbalsts pozitīvai uzvedībai un pozitīvas pārmaiņas skolā", kurā piedalījās ne tikai APU skolu komandas un pedagogi, bet arī skolēni, kuri piedalījās videofilmu konkursā “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās”. Jaunieši darbojās savās grupās, apspriežot aktuālos APU jautājumus un izstrādājot priekšlikumus nākamajam mācību gadam. Mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 10 jaunieši - sākumskolas teātra  pulciņa dalībnieki, 5.a, 9.a., 9.b., un 10.a klases izglītojamie. Visvairāk gaidītais brīdis bija videofilmu konkursa “Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās” rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana.

lasīt vairāk »

APU kauss martā!

APU kausu par uzvedību mācību stundās marta mēnesī  skolas direktore E.Boliņqa pasniedza  7.b klasei- jau ne pirmo reizi. Malači, jo vidējā atzīme ir 4,99 (piecu baļļu skalā)! Paldies par darbu arī klases audzinātājai Irēnai Punculei!

lasīt vairāk »

Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās

Lai veicinātu skolēnu pozitīvu uzvedību un popularizētu programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”(APU) pilsētā un valstī Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde organizē videofilmu konkursu Daugavpils pilsētas skolu skolēniem ,,Pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās";.

Mūsu skolā veidot savas filmiņas konkursam tika aicināti 1.-11.klašu skolēni. Videofilmas skolas konkursam sagatavoja un iesniedza sākumskolas, 5.a, 5.b, 7.b, 8.a, 8.b., 9.a, 9.b, 10.a, 10.b klases skolēni. Pilsētas konkursam no skolas var tikt iesniegtas ne vairāk kā 5 videofilmas, kuras jāiesūta no 20. līdz 24.martam.

15.martā skolas APU komanda noskatījās visas videofilmas un pilsētas konkursam izvirzīja sākumskolas, 5.a, 9.a, 9.b un 10.a klases skolēnu veidotās videofilmas.

Visas skolēnu veidotās ir interesantas, tās var izmantot klases stundās, aktualizējot drošības un uzvedības jautājumus. Paldies visiem skolēniem un klases audzinātājiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova

lasīt vairāk »

Jauns gads, jauns mācību pusgads un jaunas apņemšanās… Daudzi no mums ir apņēmušies darīt labus darbus, domāt labas domas un mainīt savu attieksmi arī skolā - mācību stundās, pret līdzcilvēkiem, brīvajā laikā. Kā ar labajiem darbiem un uzvedību jan

lasīt vairāk »

APU sākumskolā

24.februārī mazajā skolā  notika  pasākums „APU noteikumu pasaulē”. Teātra  pulciņa  dalībnieki  iedzīvināja  noteikumus dažādās  ikdienas  situācijās, kas notiek  skolā, ēdnīcā, sporta zālē , skolas pagalmā  un uz ceļa.

       

 
lasīt vairāk »

APU kauss ceļo

Februāra ceļojošo APU kausu par uzvedību un attieksmi mācību stundās skolas direktore E.Boliņa pasniedza  9.a klasei. Ar to viņi lepojas  jau ne pirmo reizi. APSVEICAM! Paldies arī klases audzinātājai I.Ivanai!

Bildes ir apskatāmas šeit!

Informāciju sagatavoja - I.Bogatā

 
lasīt vairāk »