Jauns gads, jauns mācību pusgads un jaunas apņemšanās… Daudzi no mums ir apņēmušies darīt labus darbus, domāt labas domas un mainīt savu attieksmi arī skolā - mācību stundās, pret līdzcilvēkiem, brīvajā laikā. Kā ar labajiem darbiem un uzvedību jan

lasīt vairāk »

APU sākumskolā

24.februārī mazajā skolā  notika  pasākums „APU noteikumu pasaulē”. Teātra  pulciņa  dalībnieki  iedzīvināja  noteikumus dažādās  ikdienas  situācijās, kas notiek  skolā, ēdnīcā, sporta zālē , skolas pagalmā  un uz ceļa.

       

 
lasīt vairāk »

APU kauss ceļo

Februāra ceļojošo APU kausu par uzvedību un attieksmi mācību stundās skolas direktore E.Boliņa pasniedza  9.a klasei. Ar to viņi lepojas  jau ne pirmo reizi. APSVEICAM! Paldies arī klases audzinātājai I.Ivanai!

Bildes ir apskatāmas šeit!

Informāciju sagatavoja - I.Bogatā

 
lasīt vairāk »

APU kauss novembrī – 7.b klasei

Izvērtējot izglītojamo uzvedību mācību stundās novembra mēnesī pamatskolas klasēs, APU (ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDīBAI) ceļojošo kausu skolas direktore E.Boliņa šoreiz pasniedza 7.b klasei. Vidējais vērtējums 4,8 (5 baļļu skalā).

lasīt vairāk »

Skolēnu uzvedība un sasniegumi - savas klases cieņa un atbildība ...

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI - APU programmas ietvaros suminājām 9.a klasi un klases audzinātāju Inesi Ivanu, jo, dodoties skolēnu rudens brīvdienās, tika apkopoti vērtējumi 5 baļļu skalā par skolēnu (5.-9.klases) uzvedību mācību stundās.

Klātesot klašu pārstāvjiem un audzinātājiem, balvu- ceļojošo APU kausu, pasniedza skolas direktore Elita Boliņa. Lai 9.a klasei veicas šo dāvanu nosargāt un pārējiem, lai ir motivācija pēc tās tiekties! Arī turpmāk plānojam izvērtēt izglītojamo uzvedību, apsveikt labākos!

lasīt vairāk »