Sasniegumi

II pakāpe2017./2018. mācību gads

 VALODAS

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

Angļu valoda

Eduards Ķerubins

 

Valsts 47. olimpiāde

3.vieta novadā

T. Gžibovska

Sintija Vanaga  

Valsts 47. olimpiāde

atzinība T. Gžibovska
         

Krievu valoda

Renāts Stankevics

9.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

1.vieta

Z. Vitkovska

Veronika Masjuka

9.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

2.vieta

Z. Vitkovska

Ērika Rimševiča

9.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība

V. Maļina

Artūrs Semnjonovs

9.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

2.vieta

V. Maļina

Kristīne Šelegova

8.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība

Z. Vitkovska

Melānija Žilko

8.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

2.vieta

Z. Vitkovska

Viktorija Popovičeva

8.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība

V. Maļina

Diāna Breidaka

12.b

Daugavpils pilsētas olimpiāde

2.vieta Z. Vitkovska

Vladimirs Zamjatins

12.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība V. Maļina
L. Ceceruka

Irina Sergejeva

11.

Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība Z. Vitkovska

Jeļizaveta Borovika

12. Daugavpils pilsētas olimpiāde atzinība L.Ceceruka

Diāna Breidaka

12.b Valsts olimpiāde atzinība Z. Vitkovska

Latviešu valoda

Anželika Zviedrāne

9.

44. latviešu valodas un literatūras Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība

L. Znotiņa

Dženeta Meškovska

8.

44. latviešu valodas un literatūras Daugavpils pilsētas olimpiāde

2.vieta

L. Znotiņa

Diāna Breidaka

12.

44. latviešu valodas un literatūras Daugavpils pilsētas olimpiāde

atzinība

I. Barkāne

Inese Dzedone

5.

Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

atzinība

E. Boliņa

Ralfs Reinholds

5.

Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

atzinība

E. Boliņa

Diāna Breidaka

12.

Latgales novada valodu olimpiāde vidusskolā

3.vieta A.Ozoliņa
Z.Vitkovska
I.Barkāne 
Vācu valoda  

 

   
Babrbara Bērziņa 8.b Daugavpils pilsētas olimpiāde pamatskolā 1.vieta L. Ceceruka
Barbara Bērziņa 8.b Latgales novada olimpiāde pamatskolā 3.vieta L. Ceceruka
V. Maļina

 

EKSAKTĀS ZINĀTNES

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

Sofija Golovina

10.b

Matemātikas 68.olimpiādes 2.posms Daugavpilī

3.vieta

L. Koha

Vladimirs Zamjatins

10.a

Fizikas 68.olimpiādes 2.posms Daugavpilī

atzinība

I. Meškovska

Raivis Vaikulis

11.

Fizikas 68.olimpiādes 2.posms Daugavpilī

atzinība

I. Meškovska

Ivars Punculis

3.b

Daugavpils pilsētas 29. matemātikas olimpiāde 3. klasei

2.vieta

Maija Ruskule

Henrijs Kaširskis 3.b Daugavpils pilsētas 29. matemātikas olimpiāde 3. klasei 3.vieta Maija Ruskule
Danila Makarenkovs 3.a Daugavpils pilsētas 29. matemātikas olimpiāde 3. klasei 3.vieta Elita Lazdāne, Inese Gradkovska

 

DABAS ZINĀTNES

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

Vladimirs Zamjatins

10.a

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde

1.vieta

Iveta Leiskina

Eleonora Geiba

11.a

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde

2.vieta

Iveta Leiskina

Megija Hakimova

9.a

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde

3.vieta

Iveta Leiskina

Arnis Lociks

12.a

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde

3.vieta

Iveta Leiskina

Līva Liepiņa

9.b

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde

atzinība

Iveta Leiskina

Sofija Golovina

10.b

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde

atzinība

Iveta Leiskina

Valērija Meinerte

11.a

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde atzinība Iveta Leiskina

Anna Marija Petrakova

12.a

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde atzinība Iveta Leiskina

Diāna Breidaka

12.b

Daugavpils pilsētas bioloģijas olimpiāde atzinība Iveta Leiskina

Daniels Pabērzs

2.a

Pilsētas dabaszinību olimpiādes 2.kl. 3.vieta Sarmīte Zahare

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs

Edgars Škapars

9.

Mājturības olimpiāde

1.vieta

V. Ratniks

Jolanta Vārna

9.

Mājturības olimpiāde

atzinība

I. Užule

Evers Skrimblis

8.

Mājturības olimpiāde

atzinība

V. Ratniks

 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKI DARBU KONKURSS

Vārds, uzvārds

Klase

Sekcija

Pakāpe

Skolotājs

Mihails Holodovs

11.

 Informātikas sekcija

 II pakāpe

 M. Ruskulis

Edgars Maslovskis

11.

Inženierzinātņu sekcija

II pakāpe

I. Meškovska

Vita Kuzmicka

11.

Filozofijas sekcija

I pakāpe
III pakāpe valsī

L. Daņilova

Raivis Vaikulis

11.

Pedagoģijas sekcija

III pakāpe

I. Puncule

Madara Soma

11.

Bioloģijas sekcija

I pakāpe

I. Leiskina

Evita Gorbika

11.

Bioloģijas sekcija

I pakāpe

I. Leiskina

Valērija Meinerte

11.

Veselības zinātņu sekcija

II pakāpe

I. Leiskina

Viktorija Višņevska

11.

Veselības zinātņu sekcija

I pakāpe

I. Leiskina

Jelizaveta Mjagkiha

11.

Tieslietu sekcija

II pakāpe

L. Daņilova

Eleonora Geiba

11.

Psiholoģijas sekcija

II pakāpe

I. Zučiks

Ineta Stivriņa

11.

Psiholoģijas sekcija

III pakāpe

I. Ivana

Mārīte Plečkena

11.

Veselības zinātņu sekcija

II pakāpe

S. Rutkovska

Evita Kokina

11.

Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcija

I pakāpe
II pakāpe valsī

S. Rutkovska

 

KONKURSI

Vārds, uzvārds

Klase

Konkurss

Vieta

Skolotājs

Evita Kokina
Jeļizaveta Borovika
Inta Aišpure
Viktorija Višņevska
Valērija Meinerte
Vladimirs Zamjatins

12.a
12.a
12.a
11.a
11.a
10.a

Republikāniskās  pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem

4.vieta

Santa Rutkovska

Katrīna Kerimulajeva 3.b Sakatuves runas konkurss "Zelta sietiņš" 3.vieta Maija Ruskule 
Diāna Breidaka 12.b Sakatuves runas konkurss "Zelta sietiņš" 2.vieta Iveta Meškovska
Evita Kokina
Edgars Škapars
12.a
9.b
Interaktīvo spēļu konkurss
9.-12.klašu skolēniem Eiropas valodu dienās 2017 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidībā"
1.vieta

Veslava Maļina

Ilgvars Zvīdris
Daniels Daņilovs 8.b Latgales Jauno ģeogrāfu skola
Salu ģeogrāfija
2.vieta Santa Rutkovska
Daniels Daņilovs
Dainis Vērdiņš
8.b
12.a
Latgales Jauno ģeogrāfu skola
Politiskā ģeogrāfija
3.,4. veta Santa Rutkovska
Evita Kokina
Rimants Badins
Jeļizaveta Borovika
Dainis Vērdiņš
Solvita Koreņika
Diāna Breidaka
12.a
12.a
12.a
12.a
12.a
12.b
Izglītojoša spēlē - konkurss "Kas? Kur? Kad?" 1.vieta Lidija Ivanova
Kristīna Kostina
Daniela Strode
Marta Zučika
6.a
6.a
6.a
Pilsētas konkurss - spēle 6.klašu skolēniem "EKO matemātika" 3.vieta Inese Siņavska
Daniela Strode 6.a Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (5.-7. klašu grupā) 1.vieta Liāna Ceceruka
Ineta Miglāne 6.a Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (5.-7. klašu grupā) 2.vieta Liāna Ceceruka 
Daniels Daņilovs 8.b Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (8.-9. klašu grupā) 1.vieta Liāna Ceceruka
Barbara Bērziņa 8.b Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (8.-9. klašu grupā) 2.vieta Liāna Ceceruka 
Viktorija Pavlova 8.b Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (8.-9. klašu grupā) 2.vieta Liāna Ceceruka 
Eva Tropa 8.b Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (8.-9. klašu grupā) 3.vieta Liāna Ceceruka 
Evita Kokina 12.a Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (10.-12. klašu grupā) 1.vieta Veslava Maļina
Esmeralda Mežaka 12.b Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (10.-12. klašu grupā) 2.vieta Veslava Maļina 
Sofija Golovina 10.b Pilsētas skatuves runas konkurss ,,Manos sapņos un dzejā". (10.-12. klašu grupā) 3.vieta Veslava Maļina 
Ieva Rutkovska
Rihards Stivriņš
Daniels Pabērzs
Lauma Kravcova
Raivo Dzjatlovs
2.a
2.a
2.a
2.a
2.b
Konkurss “Mācīsimies mācīties” 2.vieta Elita Lazdāne

Čeņeviča Karīna
Brokāne Eva Elizabete
Sakurova Amanda
Muižnieks Arnis
Ņikitins Pāvels

5.b
5.b
5.b
5.b
5.b
Dabaszinību un matemātikas interaktīvā spēle „Jaunais pētnieks” Daugavpils Centra vidusskolā 3.vieta Inese Siņavska

Megija Hakimova
Ērika Rimševiča
Arvis Mačevskia
Edgars Škapars

9.a
9.b
9.b
9.b
Vispasaules AIDS dienai veltīts konkurss "HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!" 3.vieta Jolanta Ščerbakova

Jelizaveta Mjagkiha

11.c Gunāram Astram veltītais Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konkurss dalība finālā Ieva Purmale

Ivars Punculis

3.b Dzejas un prozas deklamēšanas konkurss angļu valodā sākumskolas skolēniem "Jingle Bells 2017 - My Favourite Book Character" (Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā) 3.vieta Evita Badina

Diāna Breidaka

12.b Latgales reģiona 1.atklātā valodu olimpiāde
(latviešu, angļu, krievu, vācu) 10.-12.klašu
skolēniem Preiļos
3.vieta

I.Barkāne
A.Ozoliņa
Z.Vitkovska

Dainis Vērdiņš

12.a Latgales Jauno ģeogrāfu skola 3.vieta

S. Rutkovska

Līvija Kalinka

8.b Pilsētas konkurss “Ziemassvētku un Jaungada apsveikums” 2.vieta

V. Maļina

Līga Paule

7.a Pilsētas konkurss “Ziemassvētku un Jaungada apsveikums” atzinība

Z. Vitkovska

Saule Žanis

11.b Lasītāju konkurss “Zelta kamoliņš», veltīts Latvijas simtgades svinībām Grand Prix

L. Ceceruka

Evelīna Motivāne 10.b Lasītāju konkurss “Zelta kamoliņš», veltīts Latvijas simtgades svinībām 2.vieta Z.Vitkovska
Nikolais Novikovs 10.b Lasītāju konkurss “Zelta kamoliņš», veltīts Latvijas simtgades svinībām 3.vieta Z.Vitkovska
Melānija Žilko 8.a A. Puškina dzejas izteiksmīgas runas konkurss 1.vieta Z. Vitkovska 
Evelīna Koržeņevska 8.b A. Puškina dzejas izteiksmīgas runas konkurss 2.vieta V. Maļina
Viktorija Popovičeva 8.b A. Puškina dzejas izteiksmīgas runas konkurss atzinība V. Maļina
Daniels Daņilovs
Dženeta Meškovska
Amanda Neimane
Lauris Utkins.
  Karjeras un veselības konkurss- maratons " Ļai būtu skaidrs !" 3.vieta L. Ivanova
Barbara Bērziņa
Viktorija Pavlova
Daniels Daņilovs
Edgars Škapars
Evelīna Kraveca
8.b
8.b
8.b
9.b
7.b
Konkurss vācu valodā "Valodas ir tilti" 2.vieta V. Maļina

 

SPORTS

Vārds, uzvārds

Klase

Sacensības

Vieta

Skolotājs

Ivanovs Edgars
Jukša Arturs
Borisovs Edgars
Skrebels Raivis
Šuļgintovskis Andrejs
Urbāns Edgars
Cucurs Dāvis
Lociks Arnis
Sokolovs Aleksandrs
Kucins Ēriks

10.b
11.c
12.b
12.b
12.b
12.a
11.c
12.a
11.c
11.c

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde futbolā (1998.-2001.g.dz.)

3.vieta

Aleksandrs Settarovs

Laura Baltace
Līga Ligita Golovko
Nikoļe Pudāne
Lovisa Ķerubine
11.b
11.b
9.a
10.a
Latvijas skolēnu 71.spartakiāde un atlase ISF pasaules skolu čempionātam basketbolā 3x3 Serbijā 2018.gadā (2000.-2002.g.dz.) 2.vieta Aleksandrs Settarovs
Edgars Zaicevs
Sandis Malkevičs
Jānis Orlovs
Pāvels Ņikitins
Līga Kuroša,
Eva Elizabete Brokāne
Ineta Miglāne
Ērika Marija .Babenko
Jānis Meškovskis
Emils Urbāns
Laura Tamane
Everita Starkute
Viktorija Popovičeva
Edgars Garais
Armands Grosbergs
Raimonds Spoģis
Ernests Matjušonoks,
Nikoļe Pudāne
Melānija Borovska
5.a
5.b
5.b
5.b
5.b
5.b
6.a
6.a
6.a
6.b
7.a
7.b
8.b
8.b
9.a
9.a
9.a
9.a
9.b
Daugavpils pilsētas skolēnu
sacensības vieglatlētikā „Rudens krosa stafetes"
(pamatskolas grupa)
1.vieta Aleksandrs Settarovs
 Vladimirs Zamjatins
Vilmārs Settarovs
Alīna Lazuko
Anna Marija M.Petrakova
Arnis Lociks
Mārīte Rimicāne
11.a
11.a
11.b
12.a
12.a
12.b
Daugavpils pilsētas skolēnu
sacensības vieglatlētikā „Rudens krosa stafetes"
(vidusskolas grupa)
1.vieta Aleksandrs Settarovs
Anna Marija Petrakova
Viktorija Popovičeva
Melānija Borovska
Lovisa Ķerubine
Katrīna Strazda
Alīna Lazuko
Viktorija Galizova
12.a
8.b
9.b
10.a
10.a
11.b
10.b
Atlases sacensības ISF
Pasaules skolu čempionātam vieglatlētikas krosā
2018.gada Francijā, Parīzē
1.vieta Aleksandrs Settarovs
Edgars Baltacis
Armands Grosbergs
Raimonds Spoģis,
Ričards Pobjaržins
Renārs Leiskins
Vladimirs Zamjatins
Vilmārs Settarovs
Raivis Vaikuls
Iļja Čemis
9.a
9.a
9.b
10.a
10.a
11.a
11.a
11.b
Atlases sacensības ISF
Pasaules skolu čempionātam vieglatlētikas krosā
2018.gada Francijā, Parīzē
2.vieta Aleksandrs Settarovs
Edgars Baltacis
Armands Grosbergs
Renāts Stankevičs
Deniss Pavlovs
Iļja Moskaļenko
Stanislavs Oļehnovičs
Arturs Semjonovs
Martins Varčenko
9.a
9.a
9.a
9.a
9.b
9.b
9.b
Daugavpils pilsētas skolu
sacensības volejbolā
1.vieta Aleksandrs Settarovs
Deniss Pavlovs
Kristers Vērdiņš
Nikolajs Novikovs
Tomass Bondars
Edgars Urbāns
Ričards Taukuls
Andrejs Šuļgintovskis
Artūrs Svirskis
9.a
10.a
10.b
10.b
12.a
12.b
12.b
12.b
Daugavpils pilsētas skolu
sacensības volejbolā
1.vieta Edgars Baltacis
Deniss Pavlovs
Kristers Vērdiņš
Nikolajs Novikovs
Tomass Bondars
Edgars Urbāns
Ričards Taukuls
Andrejs Šuļgintovskis
Artūrs Svirskis
Iļja Moskaļenko
Artūrs Semjonovs
9.a
10.a
10.b
10.b
12.a
12.b
12.b
12.b
9.a
9.b
Latgales novada pilsētas skolu
sacensības volejbolā
1.vieta Edgars Baltacis
Grosbergs Armands
Pavlovs Deniss
Stankevičs Renāts
Oļehnovičs Stanislavs
Varčenko Martins
Moskaļenko Iļja
Semjonovs Arturs
Škapars Edgars
9.a
9.a
9.a
9.b
9.b
9.a
9.b
9.b

Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā.

1.vieta Aleksandrs Settarovs
Vilmārs Settarovs
Raivis Skrebels
Andrejs Šuļgintovskis
Iļja Čempis
Ernests Matjušonoks
Edgars  Garais
11.a
12.b
12.b
11.b
9.a
8.b

Daugavpils pilsētas vidusskolu kauss basketbolā

1.vieta Aleksandrs Settarovs
Edgars Garais
Mareks Jahimovičs
Kristers Malnačs
Einārs Škapars
Jānis Meškovskis
Artūrs Jirgensons
8.b
7.a
7.b
7.b
6.a
6.b

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības basketbolā

1.vieta Aleksandrs Settarovs

Ričards Taukuls
Andrejs Šuļgintovskis
Artūrs Svirskis
Edgars Urbāns
Dāvis Cucurs
Kriseters Vērdiņš

 

„Top kauss 2018”, 17. KAUSA IZCĪŅA SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ

3.vieta Aleksandrs Settarovs

Deniss Pavlovs
Ilja Moskaļenko
Renāts Stankevičs
Martins Varčenko
Artūrs Semjonovs
Edgars Škapars

   „Top kauss 2018”, 17. KAUSA IZCĪŅA SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ 2.vieta Aleksandrs Settarovs

Edgars Garais
Jānis Meškovskis
Artūrs Jirgensons
Einārs Škapars

8.b
6.a
6.b
7.b
Latgales reģiona "Ghetto Basket 3x3 skolu čempionātā " zēnu grupā U-14 1.vieta Aleksandrs Settarovs
Nikoļe Pudāne
Karolīne Kraveca
Evelīne Kraveca
9.a
9.b
7.b
Latgales reģiona "Ghetto Basket 3x3 skolu čempionātā " meiteņu grupā U-16 2.vieta Aleksandrs Settarovs

 

 Iepriekšējie gadi:
Sasniegumi 2009./2010.m.g
Sasniegumi 2010./2011.m.g
Sasniegumi 2011./2012.m.g
Sasniegumi 2013./2014.m.g
Sasniegumi 2014./2015.m.g
Sasniegumi 2015./2016.m.g
Sasniegumi 2016./2017.m.g

Bioloģijas sekcija

<!--[if gte mso 9]>