Vēsture

Vecā skola

1942. g. Mazākumtautību skola.

1944. g. Daugavpils 1. nepilnā vidusskola.

1945. g. Daugavpils 4. nepilnā vidusskola.

1948. g. Daugavpils 4. septiņgadīgā skola.

1961. g. Daugavpils 4. astoņgadīgā skola.

1970. g. Tika uzbūvēts jaunais skolas korpuss.

1971. g. Daugavpils 12. vidusskola (kā divplūsmu skola).

1992. g. Daugavpils 12. vidusskola ar latviešu mācību valodu.