Skolas ciemiņi – Valsts policijas pārstāvji

11.decembrī mūsu izglītības iestādē viesojās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa inspektore darbā ar nepilngadīgajiem K.Dzenīte un viņas kolēģi.

 4.-9. klašu izglītojamajiem tika piedāvāta interesanta un saistoša lekcija par likumu, skolēna pienākumiem, atbildību, pārkāpumu izdarīšanas sekām.  Īpaša uzmanība tika pievērsta veselīgam dzīvesveidam, akcentējot par vielām un darbībām, kas izraisa neveselīgas atkarības. Inspektori runāja arī par drošību internetā, emocionālo, fizisko un seksuālo vardarbību.

Policijas darbinieki pastāstīja par soda veidiem, pārkāpjot skolas iekšējos kārtības noteikumus, aktualizējot jautājumu par uzvedību un savstarpējām attiecībām.

Domājot par bērnu drošību, izglītības iestādei notiek regulāra sadarbība ar Valsts policiju, Daugavpils pilsētas Pašvaldības policiju un probācijas dienestu.

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs I.Bogatā