Skolas zvans ieskandina jauno mācību gadu

Krāsainās dālijas un  gladiolu diženās vāles, pīlādžu sarkanie lukturi ir skolas gada sākuma vēstneši.

Zinību dienā skolas pagalmā kūsāja dzīvība – skanēja skolēnu priecīgās balsis, virmoja atkalredzēšanās prieks – gandrīz pēc pusgada  satikušies skolēni, skolotāji, visi skolas saimei piederīgie. Paldies skolēniem Līvai Liepiņai, Sindijai Vaikulei, Edgaram Škaparam,Viktorijai Popovičevai, Artim Bļinovam, Anastasijai Gržibovskai, Līgai Paulei un Alisei Paeglei, mūzikas skolotājiem Katerinai un Pjotram Veļičko un pārējiem dziedošajiem skolotājiem, pirmklasniecei Artai Bernānei, viņas brālim Alvim un māmiņai Andai  par svētku noskaņas radīšanu!

Domājot par jauno mācību gadu, svarīgi ir trīs atslēgas vārdi – prieks, atbildība un kompetences. Mēs priecājamies, ka skolēnu skaits mūsu skolā ir krietni audzis – skolā mācās 648 skolēni, pirmajās klasēs  - 73 skolēni, strādā 55 skolotāji un 28 tehniskie darbinieki. Priecājamies, ka varam mācīties un mācīt, satikties un darboties kopā skolā, nevis attālināti. Visa skolas saime ir ieinteresēta, lai visi būtu veseli un varētu mācīties klātienē, tāpēc ir jābūt atbildīgiem gan par savu, gan citu cilvēku veselību, jāievēro visi drošības noteikumi, lai tiktu ierobežota Covid-19 infekcijas izplatība. 1., 4., 7. un 10.klasē šinī mācību gadā visas Latvijas skolas, arī mūsu skola, sāk īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju, kas izstrādāts ESF VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030).

Esam jaunā mācību gada pašā, pašā sākumā. Esam cerību un enerģijas pilni sasniegt jaunas virsotnes, spītējot lielākām un mazākām grūtībām. Bet to izdarīt tā īsti varam  tikai mēs visi kopā, ejot uz vienotu mērķi, darot kopīgu darbu. Lai mums visiem izdodas!

Bildes apskatāmas sadaļā galerija.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova