Tuvojas KARJERAS NEDĒĻA !

Neiznieko laiku ! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, apmeklējot piedāvātās aktivitātes  !
KN programmu skatīt šeit.

.