Vien atmiņas ziedēs ap Tevi tik baltas kā ābeles...

.