4.a un 4.b klases skolēni – veselības zinātnieki!

Veselības zinātnieks4.a klase un klases audzinātāja Natalja Agafonova un 4.b klase, klases audzinātājas Liānas Cecerukas motivēti, piedalījās Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla konkursā “Ko tev zināt? Nieks!”. Konkursa uzdevums  bija  klases ietvaros izveidot radošo kopdarbu, kurā iekļauj vismaz piecus faktus par veselību, kas jāzina ikvienam. 

4.a klasē ir 24 skolēni, konkursa kopdarba veidošanā piedalījās 23. Komandas dalībnieki sadalījās 4 grupās, izlozēja, ar kādu no piedāvātajām tēmām (Personīgā higiēna,  Fiziskās aktivitātes, Veselīgs uzturs, Attiecības un emocijas) strādās konkrētā komanda. Katram grupas dalībniekam bija jāizveido savs jautājums par doto tēmu. Pēc tam tika aptaujāti klases biedri, savākto informāciju apkopoja tabulās un attēloja diagrammās. Tā kā klases audzinātāja Nataļja ir matemātikas skolotāja, viņa šajā darbā saskatīja lielisku iespēju nostiprināt un pielietot zināšanas, kuras skolēni ieguva matemātikas stundās par jautājumu veidiem, informācijas apkopošanu ar tabulu palīdzību, kā arī prasmi nolasīt informāciju no diagrammām un uzzīmēt diagrammas par savu savākto informāciju.

4.b klases skolēni konkursa pieteikumā rakstīja: ”Esam pārliecināti, ja es ievēroju higiēnu, veselīgi ēdu, esmu fiziski aktīvs, esmu draudzīgs, tad mēs esam laimīgi! Komandas moto: Esi draudzīgs - būsi laimīgs!” Klasē mācās 28 skolēni: 14 zēni un 14 meitenes. Viņi apgalvo -  tāpēc, ka mācās Veselību veicinošā skolā un skolā, kas ir iesaistījusies Ekoskolu kustībā,  veselīgs dzīvesveids ir viņu ikdiena. Un viņi ir dzīvespriecīgi un laimīgi! Radošo darbu-plakātu veidoja draudzīgi, visi kopā.

Abu klašu kolektīvi saņēma konkursa organizētāju pateicības vēstuli:

“Visas konkursa “Ko Tev Zināt? Nieks!” komandas vārdā vēlamies pateikt lielu paldies, ka piedalījāties konkursā un veltījāt laiku radošo kopdarbu izstrādei – ticam, ka tagad noteikti esat palikuši vēl zinošāki un veselāki! Šoreiz jūsu komandai pietrūka pavisam nedaudz, lai piedalītos konkursa finālā. Mēs novērtējam, cik daudz enerģijas un pūļu bija pielikts darbu izstrādei, tādēļ tuvākā mēneša laikā arī uz jūsu izglītības iestādi nosūtīsim nelielas pateicības balvas no konkursa organizētājiem – ceram, ka tās jūs iepriecinās!”

Savus radošos darbu skolēni ir  gatavi prezentēt skolasbiedriem, lai tie kļūtu zinošāki par veselības tēmām.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova