9.klases skolēns izvēles priekšā.

Laikmeta un sabiedrības pieprasītās pārmaiņas izglītībā skolās pakāpeniski ieviesīs jau no 2020. gada 1. septembra. Tas būs vispārējās pamatizglītības mācību saturs un mācīšanās pieeja, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Īpaši atbildīga izvēle šinī sakarā  būs jāveic 9.klases beidzējam. Tādēļ Daugavpils pedagogi karjeras konsultanti ir izveidojuši informatīvu materiālu, kā skolēnam un viņa vecākiem/aizbildņiem vieglāk saprast un pārliecināties par savas izvēles pareizību.

Infografika “10 soļi vispārējās vidējās izglītības izvēlei” aplūkojama šeit.

.