Skolotāju diena.

Kad pirmās salnas jau likušas sārtoties kļavu lapām un dabu sācis iekrāsot rudens, klāt svētki, kuri gan kalendārā nav atzīmēti kā svinama diena, taču tautā joprojām ir mīlēti un cienīti gadu desmitiem - tā ir Skolotāju diena.

4.oktobrī 12.klašu skolēni iejutās skolotāja lomā, radot gan pārsteigumus, gan veltot apsveikuma vārdus. Veiksmīgi organizējot un vadot mācību stundas jaunāko klašu skolēniem un arī skolotājiem, jaunieši atklāja savu prasmi radoši un mērķtiecīgi organizēt darbu.

lasīt vairāk »

Veselā miesā vesels gars

Daugavpils 12.vidusskolas skolēni un skolotāji ir iesaistījušies vairākos projektos, viens no tiem ir veselību veicinošas skolas projekts . Skolēnu domē piedāvā pasākumu ciklu ar nosaukumu ,,Veselā miesā vesels gars"

4. septembrī , sporta skolotāja Aleksandra Settarova un vēstures skolotāja Jāņa Puncuļa vadībā, skolēnu radošā grupa aicināja uz veselības pēcpusdienu Stropu mežā. Jautras stafetes, nopietni pārbaudījumi, erudīcija, darbošanās klases kolektīvā radīja svētku noskaņu. Kopā tika nobaudīta arī miežu biezputra.

lasīt vairāk »

Dzejas svētki.

Kad dienas iegriežas rudens pusē, tūlīt klāt Dzejas svētki. Tāpat kā iepriekš, tie aptver visus novadus un ienāk daudzās skolās.

Kaut kur pa vidu starp pirmo ziemas salnu iestāšanos un pēdējiem vītušiem ziediem nu jau vairāk kā trīsdesmit gadus pie mums , Latvijā , ir dzejas mēnesis.

lasīt vairāk »

Zinību diena

Kad kļavu lapas sāk sārtoties un arvien skaļāk sāk sasaukties dzērves, ir klāt septembris. 1.septembris - Zinību diena , sanākam kopā un sākam jaunu darba cēlienu.

Šajā mācību gadā 1.septembra svinīgais pasākums aicināja kopā sanākt sākumskolas , 5., 10., 12.klases , jo lielajā sporta laukumā notiek renovācijas darbi. Direktores uzruna , 1. un 12.klases apsveikuma vārdi, Alīnas un Armanda muzikālais sveiciens lika apjaust, ka ir sācies skolas laiks. Krāsainie baloni un zvaniņš pirmklasnieka rokās aicināja uz 1.klases stundu 2010./2011. mācību gadā.

lasīt vairāk »