Kustība ir veselības atslēga

Veselības diena10.septembrī visa mūsu skolas saime baudīja svaigu gaisu, sauli un sportošanas prieku Veselības dienā.

1.klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām sportoja “lielās” skolas sporta laukumā, 4.-11.klašu skolēni – Stropu mežā. Sporta skolotājiem lieliski palīgi bija 12.klases skolēni un klases audzinātāja Irēna Puncule.

Skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes – orientēšanās mežā, stafetes un tradicionāli – virves vilkšana, kas tika pavadīta ar skaļām emocijām.

lasīt vairāk »

Sestā klase devās ekspedīcijā uz mežu

Ekspedīcija pa mežuPiektdien, kad visi sportoja, mūsu skolas 6. a klase devās “Meža ekspedīcijā”.  Viņi kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM), LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris”  apguva  dabaszinības mežā.  Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, saprata, kā dabaszinībās un matemātikā iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē.

lasīt vairāk »

Jauns gads – jauns sākums!

Zinību dienaRudens ir laiks, kad krītošas zvaigznes top ziedos  -  saulstaru rasu iešūpo asteru zvaigznes, zvaigžņu acīm krāsainā pasaulē raugās staltās un cēlās gladiolas.Rudens ir laiks, kad tiek vākta raža, izvērtēts, kas paveikts un kas un kā jādara nākamajā gadā, bet mums, skolas saimei, rudens un 1.septembris ir jauna mācību gada sākums, ko noteikti sagaidām ar dažādām emocijām – ir uztraukums, bet visam pāri tomēr prieks, ka esam kopā mūsu skolā.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12. vidusskolas angļu valodas skolotāju profesionālās pilnveides kursi Maltā.

dace, Ella - MaltaNo 2021.gada 15. līdz 21. augustam Maltā, Meliehā (Mellieħa),  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Svešvalodas - Eiropas atslēgas” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060306) ietvaros Daugavpils 12. vidusskolas angļu valodas skolotājas Dace Zarāne-Jemeļjanova un Ella Balaško piedalījās Carob institūta organizētajos kursos ‘Teaching English – Motivating Learners and Preparing for CLIL’.

lasīt vairāk »

Daugavpils 12. vidusskolas vācu valodas skolotāju profesionālās pilnveides kursi Austrijā.

SchönbrunnNo 2021.gada  08. līdz 15. augustam Austrijā, Vīnē,  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Svešvalodas - Eiropas atslēgas” (līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060306) ietvaros Daugavpils 12. vidusskolas vācu valodas skolotājas Liāna Ceceruka un Veslava Maļina piedalījās  organizētajos kursos ‘’Eine Reise durch die Geschichte und Kultur Österreichs – Landeskunde”.

lasīt vairāk »

Braukšanas brīvbiļetes pilsētas sabiedriskajā transportā

Atgādinām, ka arī 2021./2022. m.g. izglītojamajiem bezmaksas  braukšanai sabiedriskajā transportā būs jāuzrāda derīga skolēna brīvbiļete. Brīvbiļeti var saņemt tikai tie izglītojamie, kam ir deklarētā dzīves vieta Daugavpilī. Aizpildīt vai iesniegt iesniegumu var skolas foajē pie dežuranta. Iesniegumam jāpievieno 1 foto (3x4cm). Iesniegumus pieņem līdz 20.augustam (brīvbiļete 1.septembrī). Iesniegumi, kas tiks iesniegti pēc 20.augusta, brīvbiļeti saņems vēlāk.

Papildus jautājumi pa tālruni: 65438451.

lasīt vairāk »