Barikāžu atceres ugunskurs

Barikāžu Ugunskurs Janvārī Latvijā tiek iedegti barikāžu laika atmiņu ugunskuri. Janvārī atceramies tos drosmīgos Latvijas cilvēkus, kuri kailām rokām ziemas salā sargāja mūsu valsts brīvību.

lasīt vairāk »

Sociālie mediji

Sociāliem medijiem10.janvarī sadarbībā ar latviešu valodas skolotāju Indru Barkāni projekta ietvaros tika novadītās stundas 11. klašu skolēniem. Latviešu valodas stunda tika apvienota ar karjeras izglītību un tika izstrādāts jauns metodiskais materiāls.

Stundas tēmas nosaukums “ Sociālie mediji.”

Sasniedzamais rezultāts: Atrast savstarpējo saikni starp medijiem un valsts valodas zināšanām. Vai valsts valodas zināšanu līmenis nosaka spēju orientēties medijos?

lasīt vairāk »

Labā daudzināšana

Paldies diena11.janvārī mūsu skolā notika Starptautiskajai Paldies dienai veltīta akcija.

Paldies visiem, kas izmantoja iespēju pateikt paldies, dāvinot cilvēkiem pateicību un prieku! Paldies par kartiņām, ko jūs taisījāt ar mīlestību, paldies, ka atradāt labus vārdus, ko uzrakstījāt uz sirsniņas, paldies, ka pamanījāt labo cita cilvēka dvēselē! Labais vairo labo! Lai paldies teikšanas prakse saglabājas arī ikdienā!

lasīt vairāk »

PALDIES DIENA mūsu skolā

PaldiesPieklājība neko nemaksā, bet dārgi tiek novērtēta!

„PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu”. J.Jaunsudrabiņš

lasīt vairāk »

Burbuļu burbuļi

BurbuļiKurš gan nav pūtis ziepju burbuļus un priecājies par to krāšņumu! Tie mums asociējas ar prieku, vasaru, sauli un bezrūpību.

Mūsu skolas 2.klašu skolēni 1.semestra beigās “viesojās zemūdens valstībā” , digitāli skatoties iluzionistu Pecolli mūsdienu cirka/teātra  izrādi “Zemūdens burbuļu izrāde”.

lasīt vairāk »

"Labbūtības ceļakarte" mūsu skolā

JSPA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros Skolēnu domes pārstāvji Daniels Daņilovs, Karīna Smilgina, Amanda Neimane un Rolands Morozs augusta beigās izstrādāja skolas “Labbūtības ceļakarti”. Projekta komandas mērķis bija ar organizētajām aktivitātēm  mazināt skolēnu spriedzi ikdienā, papildināt savas zināšanas par mentālo veselību un izglītot pārējos skolēnus, veicināt skolēnu savstarpējo komunikāciju, klašu kolektīvu saliedētību.

lasīt vairāk »

Veiksmīgi aizvadīta gada pēdējā Jauno Ģeogrāfu skolas nodarbība

JGSŠī gada pēdējā JĢS nodarbība tika veltīta bioģeogrāfijas jautājumiem, dodot iespēju mūsu skolas skolēniem parādīt savu erudīciju gan ģeogrāfijā, gan bioloģijā. Kārtu tematika bija visdažādākā – JĢS žūrija piedāvāja jautājumus gan par Latvijas zālājiem, gan par džungļiem, bija iespēja paviesoties Āfrikā, tika piedāvāts atpazīt dzīvnieku pārejas visā pasaulē, kā arī dažādus bioģeogrāfiskos apgabalus.

lasīt vairāk »

Kā smaržo Ziemassvētki?

Smaržo ZiemassvētkiKā smaržo Ziemassvētki?

-Pēc eglītes, pēc mandarīniem, pēc piparkūkām….

Gada garumā cilvēki ļoti sailgojas pēc šīm smaržām, tāpēc 6.a klase pēdējā klases stundā šajā gadā - cepa piparkūkas – sev, draugiem, vecākiem un eglītei. Piepalīdzot klases biedriem un skolotājai Irēnai Timinskai, tapa krāsainas, smaržīgas un garšīgas piparkūkas.  Pēc kopīgas darbošanās tika pārrunāts šajā gadā paveiktais un piedzīvotais, spēlētas spēles un saņemtas liecības.

lasīt vairāk »