ĒNU DIENĀ

Jau 11. gadu tika rīkota  praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija   akcija Ēnu diena, kas  šogad norisinājās 15.februārī. Starp lielākajām Latvijas pilsētām Daugavpils kļuva par otru aktīvāko pilsētu aiz Rīgas pēc ēnotāju pieteikumu skaita. 353 pieteikumu vidū bija arī mūsu skolas 36 ēnotāji. Tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. Jaunākais ēnotājs bija Oskars Gusevs no 4. Klases, kas viesojās Daugavpils 3. ugunsdzēsēju iecirknī. Ir prieks , ka  šajā  pasākumā piedalījās skolēni no 5. līdz 12. klasei, aktīvākie, kā jau pienākas, bija vidusskolēni – īpaši 12.a klase. Mūsu skolēni  ēnoja ne tikai Daugavpilī, bet arī citviet Latvijā. Bija patīkami apzināties , ka skolēni atzinīgi novērtēja redzēto un dzirdēto.

“ Es ēnoju UNESCO komunikācijas un informācijas sektoru vadītāju. Diena bija  piesātināta ar daudzveidīgām aktivitātēm 

            

lasīt vairāk »

Mūsu skolas absolvents, matemātiķis, kvantu fiziķis Andris Ambainis – Eiropas gada cilvēks Latvijā 2016

Ceturtdien, 29.decembrī, svinīgā ceremonijā attīstības finanšu institūcijas "Altum" zālē Andrim Ambainim pasniedza Eiropas gada cilvēka balvu. Matemātiķis ir viens no izcilākajiem Eiropas šī brīža zinātniekiem. Uzvarētājs noskaidrots iedzīvotāju balsojumā. Tituls ik gadu tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem devis vislielāko ieguldījumu.

lasīt vairāk »

Meistarklase ar Mairitu Folkmani

Mēs , piekto klašu izglītojamie, sakām paldies Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas priekšsēdētājai , keramiķei Mairitai Folkmanei par meistarklasi darbā ar ģipsi !

lasīt vairāk »

Māris Grunskis –biologs

Māris Grunskis -biologs, vēsturnieks, fotogrāfs, gids... Tieši ar šo cilvēku 10. klašu izglītojamajiem tika piedāvāta tikšanās  Karjeras nedēļas ietvaros. Māris dalījās savā dzīves pieredzē, uzsverot , cik liela nozīme katra cilvēka dzīvē ir sapnim, mērķim, uz kuru tiekties, dzimtajai vietai, prasmei nepadoties arī dzīves grūtajos  brīžos. Šodien viņa darba vieta ir Daugavpils cietoksnis. No bērnības viņš interesējās par Daugavpils cietokšņa vēsturi, būdams jaunietis, izstudējis katru cietokšņa stūrīti un ar to nodarbojas vēl joprojām. Māra augstākā izglītība ar vēsturi nav saistīta, pēc profesijas viņš ir biologs, pabeidzis maģistratūru Latvijas universitātē. Ļoti daudzpusīgs, atraktīvs, interesants cilvēks, kas lika aizdomāties klātesošajiem par dzīves jēgu, par prasmi pieņemt lēmumus, par izglītības lomu ,par to, ka nav jābaidās pieņemt izaicinājumus dzīvē un mainīties.

lasīt vairāk »

Sveicam vienpadsmitos!

12. oktobrī mūsu skolas komanda "Troja" piedalījās intelektuālajā spēlē "Kas ? Kur ? Kad ?" Pasākums notika Krievu vidusskolā - licejs un bija veltīts karjeras jautājumiem, konkrēti - profesijām.10 vidusskolu komandu vidū 3. vietu izcīnīja mūsējie, tikai 1 punktu zaudējot 2. vietas ieguvējiem. Sveicam vienpadsmitos : Evitu Kokinu, Diānu Breidaku,Jeļizavetu Boroviku,Solvitu Koreņiku un Rimantu Badinu ! Paldies rīkotājiem par interesantiem, negaidītiem jautājumiem un raito spēles gaitu !

lasīt vairāk »

Profesiju karuselis

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros tika piedāvāta aktivitāte "Profesiju karuselis." Šajā aktivitātē piedalījāmies arī mēs, 5.b,7.a.,7.b klašu izglītojamie.

Aktivitātes laikā mēs iepazināmies  ar vairākām profesionālajā izglītības iestādē apgūstamajām programmām un profesijām. Pasākuma laikā  tika piedāvāti dažādi interesanti praktiski uzdevumi, mums bija pašiem iespēja pabūt viesmīļa, gida, bārmeņa, kulināra lomās. Paldies Tirdzniecības profesionālās  vidusskolas audzēkņiem un pasniedzējiem par jauko pēcpusdienu !

lasīt vairāk »

Karjeras nedēļā visā Latvijā jaunieši varēs iepazīt darba tirgu

No 10. līdz 14. oktobrim 25 Latvijas pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa. Tās tēma šogad ir "ES BŪŠU darba tirgū", aicinot jauniešus iepazīt mūsdienu darba tirgu, tā prasības un daudzveidīgo piedāvājumu. Pirmo reizi Karjeras nedēļa notiks arī Līvānos, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Olainē.

"Katru gadu Karjeras nedēļa aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi. Tas ir viens no stūrakmeņiem veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā, par ko jauniešiem jāsāk domāt jau skolas laikā," skaidro Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās.

lasīt vairāk »

Esi viens no mums

11.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros skolā viesojās  Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra  Rekrutēšanas un atlases daļas priekšnieks Rihards Rozenbaums.

lasīt vairāk »

8.a klase "ZINOO" centrā

Karjeras izglītības ietvaros, 8.a klases skolēni iepazinās ar inženiera profesiju, 29.septembrī apmeklējot Zinātkāres centru.
Mums bija iespēja gūt priekšstatu par raķešu darbības principiem,to vēsturi un nākotni,vienlaicīgi uzmeistarojot pašiem savu raķeti,ar kuru bija iespēja sacensties lidojumā un precizitātē. Ļoti aizraujoši bija veidot raķeti, izkrāsot un izrotāt pēc savas gaumes. Precīzākās un ātrākās raķetes veidotaji saņēma arī nelielas balvas.

lasīt vairāk »

10.c apmeklē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

Drošības nedēļas ietvaros mēs, 10.c klase, 22.septembrī apmeklējām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Iestādes darbinieki pastāstīja mums par tehniku, ko viņi izmanto cilvēku glābšanai. Mēs apskatījām jaunās ugunsdzēšanas mašīnas, iejutāmies ugunsdzēsēja lomā, uzliekot ķiveres un paturot rokās aparatūru. Mēs uzzinājām, kur var apgūt ugunsdzēsēja profesiju.

lasīt vairāk »