Soli pa solim dzīvē

Daudzreiz ir dzirdēts un tā ir patiesība, ka cilvēks mācās visa mūža garumā. Lai par to pārliecinātos arī jaunieši, mūsu skolā ciemojās grupu trenere, skolotāja un jauks cilvēks Inga Bite. Nodarbība norisinājās 2.aprīlī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un to apmeklēja 10.klases skolēni

Nodarbības gaitā tika diskutēts par cilvēkprasmēm veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai. Tikai pildīts tests par karjeras virzību mijiedarbībā ar motivāciju. Tāpatās arī tika “būvēta” katram sava “karjeras māja”, kura arī līka aizdomāties par dažādām niansēm, kuras saistītas ar nākotnes lēmumu pieņemšanu.

Ļoti interesanta bija “Augļu tirgus” metodika, kuras laikā skolēni mācījās dažādas komunikācijas prasmes ar klientiem (klasesbiedriem), vērošanas prasmes un spēju pielāgoties, meklēt kompromisus šķietami bezizejas situācijās. Šīs metodikas uzdevums bija attīstīt skolēna emocionālo inteliģenci un kognitīvos procesus, kuri arī ietekmē karjeras plānus.

lasīt vairāk »

Iepazīsti retās profesijas!

Ikdienā mēs bieži lietojam stikla izstrādājumus – glāzes, vāzes, dažādus suvenīrus un citus sadzīves priekšmetus. Taču, kā veidojas stikls, daudzi nemaz nezina. Līvānos to zina, jo stikla pūšanas tradīcijas šajā pilsētā jau aizsākušās tālajā 1887. gadā. Līvānos šī tradīcija ir saglabāta, jo, kaut arī Līvānu stikla fabrika ir aizvērta, Latgales mākslas un amatniecības centra telpās ir atvērta stikla pūtēju darbnīca. Šajā darbnīcā atrodas trīs krāsnis, dzesēšanas iekārta, daudz dažādu instrumentu, stikla lauskas, krāsvielas un galvenā stikla izstrādājumu izejviela – smiltis. Šajā darbnīcā, kur prasmīgi darbojas stikla pūšanas meistars Aleksandrs, ir iespēja ielūkoties ikvienam. 26. marta pēcpusdienā mūsu skolas 6.b klases skolēni ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz šo darbnīcu un vēroja stikla masas brīnumainās pārvērtības gan formā, gan krāsā.

lasīt vairāk »

"Domā plašāk"

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 26.martā mūsu skolā ciemojās  SIA “DK Projects” pārstāve D.Kriviņa ar aizraujošu nodarbību  11.klases skolēniem  “Domā plašāk!”.

lasīt vairāk »

Cilvēks, kurš pārvieto kalnus, sāk ar maziem akmentiņiem. (ķīniešu sakāmvārds)

„Panākumu Universitāte” ir uz 6 gadiem akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem un to pedagogiem, kurā, iepazīstot citu jauniešu un veiksmīgu personību dzīvi un biznesa pieredzi, tiek attīstīta prasme gūt personīgus panākumus. Gūtā pieredze ir nozīmīgs virzītājs personības attīstīšanā un redzesloka paplašināšanā.

Šajā programmā piedalās jaunieši, kas gatavi ieguldīt savu laiku un enerģiju personīgajā izaugsmē un izcilu rezultātu sasniegšanā. Pēc programmas apgūšanas skolēni iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

lasīt vairāk »

Karjeras iespējas kosmosa industrijā

Pirms divdesmit gadiem mēs pat nevarējām iedomāties kādas profesijas būs pieprasītas mūsdienās, un tieši tāpat arī mēs patlaban pat iedomāties nevaram, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas pēc vairākiem gadiem vai gadu desmitiem. Profesiju tirgus mainās tik strauji, ka skolēniem, kas šobrīd sāk mācīties skolā, jārēķinās, ka sava mūža laikā vismaz divas trīs reizes būs pilnībā jāmaina profesija. Un puse no šīm nākotnes profesijām vēl pat neeksistē!  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “ Karjeras iespējas kosmosa industrijā” ar ZINOO komandas un misijas "Pirmie Latvijas 100 km kosmosā" vadītāju Paulu Irbinu.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja noskaidrot, kādas būs populārākās profesijas nākotnē, uzzināt par raķešu būvniecību, kas jāzina un jāprot, lai palaistu raķeti, noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai izgatavotu dzinējus, raķešu korpusu un palaišanas iekārtas, ka arī nepieciešamie uzlabojumi, lai tie kļūtu modernāki, mūsdienīgāki un kalpotu cilvēku labklājības uzlabošanai. Pasākuma vadītājs pastāstīja visu par dzīvošanu kosmosā, kas nepieciešams un kādas rakstura īpašības un prasmes jāattīsta, lai cilvēks varētu dzīvot kosmosā (māja, ēdiena audzēšana, ūdens attīrīšana, elektrības ģenerēšana u.c.). Skolēniem bija iespēja iepazīties ar īstu raķeti, kuras būvē piedalījās pats Pauls un, kura ir veikusi savu pirmo lidojumu kosmosā.

lasīt vairāk »

Mana nākotnes profesija

Uzsākoties mācību gada otrajam semestrim , 9.- 10.kases skolēniem, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika piedāvāta nodarbība “Mana nākotnes profesija”, kuru vadīja karjeras izaugsmes trenere, docente un uzņēmēja Agita Šmitiņa.

Nodarbībā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, pielāgojot tās  vecumposmam. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumu – vai zini, kur tālāk studēsi? 10.klases skolēni lielākoties jau ir apsvēruši domu, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, savukārt 9.klases skolēni ir izvēles priekšā, ko darīt tālāk – vai turpināt mācības vidusskolā, vai apgūt kādu amatu profesionālajās skolās. 

lasīt vairāk »

Amatam zelta pamats

No 2018. gada 23.novembra līdz 7.decembrim projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Amatam zelta pamats”. Pasākuma mērķis bija  sniegt skolēniem priekšstatu un izpratni par keramiķa profesijas specifiku, ikdienā veicamo darbu, kā arī sniegt skolēniem zināšanas par prasmēm, iemaņām un rakstura īpašībām, kuras ir nepieciešamas, lai kļūtu par keramiķi. Šajā pasākumā piedalījās paši mazākie mūsu skolas audzēkņi - 1. - 4. klašu skolēni. Amatnieks - keramiķis Valdis Grebežs ieradās mūsu skolā un iepazīstināja skolēnus ar savas profesijas specifiku, nepieciešamajiem izejmateriāliem, kā arī apgūstamajām prasmēm un iemaņām. Skolēniem arī pašiem bija iespēja darboties ar mālu un izgatavot no tā savu figūriņu, amatnieks piedāvāja apgūt svilpaunieku darināšanas tehniku, ko skolēni veikli apguva. Izgatavotie svilpaunieki arī skanēja, skaņu no tiem izvilināt palīdzēja pats amatnieks.

lasīt vairāk »

Seminārs PIKC "Daugavpils tehnikums"

2018. gada 29. novembrī PIKC “Daugavpils tehnikums” notika seminārs “Karjeras diena dzelzceļa nozarē”, kura mērķis bija iepazīstināt 8. un 9. klašu skolēnus, skolotājus un pedagogus karjeras konsultantus ar dzelzceļa nozari, tās profesijām un izglītības iespējām dzelzceļa nozarē Daugavpilī. Mūsu skolu seminārā pārstāvēja 8. un 9. klašu skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu. SIA “ Latvijas dzelzceļš” un PIKC “ Daugavpils tehnikums” vadošie specialisti sniedza informāciju par profesijām, kuras var apgūt, ka arī darbiekārtošanās iespējām pēc PIKC “ Daugavpils tehnikuma” beigšanas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar profesijām  vilcienu kustības vadības jomā, dzelzceļa ekspluatācijas un ritošā sastāva remonta jomās. PIKC “ Daugavpils tehnikuma” pedagogi aicināja arī ekskursijā pa tehnikuma telpām, kuras ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, bet noslēgumā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāts nervus kutinošs virtuāls video ceļojums 3D formātā, speciāli šim nolūkam aprīkotā kinozālē.

lasīt vairāk »

Trāpīt mērķī

Lai nebūtu  jākāpj uz saviem „grābekļiem”  - ir jāprot ņemt no tiem cilvēkiem, kuri tev kaut ko māca, stāsta, sniedz, dalās pieredzē – gan labā, gan neveiksmīgā. Tā savas nodarbības „Trāpīt mērķī” ievadā dalībniekus uzrunāja veiksmīga uzņēmēja ar pieredzi projektu vadīšanā un izglītojošo pasākumu organizēšanā, Daina Kriviņa.

Šī nodarbība tapusi pateicoties ESF projektam Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Tās norises laiks 27.11.2018. Nodarbības – treniņa laikā 12.klašu skolēni rada atbildes uz jautājumiem kādam jābūt veiksmīgam cilvēkam – ko viņš dara un ko nedara, lai tāds būtu. Kas ir sapnis un ar ko tas atšķiras no mērķiem. Kā noformulēt mērķi un kā to sasniegt soli pa solim.

lasīt vairāk »

Profesiju pasaule. Kas? Kur? Kad?

Karjeras nedēļas ietvaros 9.oktobrī Daugavpils Krievu vidusskolā – Licejā norisinājās izglītojoša spēle ‘’Profesiju pasaule. Kas? Kur? Kad?’’ . Tās laikā Daugavpils skolu komandas sacentās  erudīcijā un atjautībā par izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus un citiem ar karjeras izglītību saistītiem jautājumiem. Daugavpils 12.vidusskolas 12.a klases komanda godam cīnījās un guva gan pozitīvas emocijas, gan noderīgu  informāciju, kā arī iepazina dažādu profesiju pārstāvjus interesantus atzinumus.

lasīt vairāk »