Karjeras iespējas kosmosa industrijā

Pirms divdesmit gadiem mēs pat nevarējām iedomāties kādas profesijas būs pieprasītas mūsdienās, un tieši tāpat arī mēs patlaban pat iedomāties nevaram, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas pēc vairākiem gadiem vai gadu desmitiem. Profesiju tirgus mainās tik strauji, ka skolēniem, kas šobrīd sāk mācīties skolā, jārēķinās, ka sava mūža laikā vismaz divas trīs reizes būs pilnībā jāmaina profesija. Un puse no šīm nākotnes profesijām vēl pat neeksistē!  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “ Karjeras iespējas kosmosa industrijā” ar ZINOO komandas un misijas "Pirmie Latvijas 100 km kosmosā" vadītāju Paulu Irbinu.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja noskaidrot, kādas būs populārākās profesijas nākotnē, uzzināt par raķešu būvniecību, kas jāzina un jāprot, lai palaistu raķeti, noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas, lai izgatavotu dzinējus, raķešu korpusu un palaišanas iekārtas, ka arī nepieciešamie uzlabojumi, lai tie kļūtu modernāki, mūsdienīgāki un kalpotu cilvēku labklājības uzlabošanai. Pasākuma vadītājs pastāstīja visu par dzīvošanu kosmosā, kas nepieciešams un kādas rakstura īpašības un prasmes jāattīsta, lai cilvēks varētu dzīvot kosmosā (māja, ēdiena audzēšana, ūdens attīrīšana, elektrības ģenerēšana u.c.). Skolēniem bija iespēja iepazīties ar īstu raķeti, kuras būvē piedalījās pats Pauls un, kura ir veikusi savu pirmo lidojumu kosmosā.

lasīt vairāk »

Mana nākotnes profesija

Uzsākoties mācību gada otrajam semestrim , 9.- 10.kases skolēniem, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika piedāvāta nodarbība “Mana nākotnes profesija”, kuru vadīja karjeras izaugsmes trenere, docente un uzņēmēja Agita Šmitiņa.

Nodarbībā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, pielāgojot tās  vecumposmam. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumu – vai zini, kur tālāk studēsi? 10.klases skolēni lielākoties jau ir apsvēruši domu, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, savukārt 9.klases skolēni ir izvēles priekšā, ko darīt tālāk – vai turpināt mācības vidusskolā, vai apgūt kādu amatu profesionālajās skolās. 

lasīt vairāk »

Amatam zelta pamats

No 2018. gada 23.novembra līdz 7.decembrim projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Amatam zelta pamats”. Pasākuma mērķis bija  sniegt skolēniem priekšstatu un izpratni par keramiķa profesijas specifiku, ikdienā veicamo darbu, kā arī sniegt skolēniem zināšanas par prasmēm, iemaņām un rakstura īpašībām, kuras ir nepieciešamas, lai kļūtu par keramiķi. Šajā pasākumā piedalījās paši mazākie mūsu skolas audzēkņi - 1. - 4. klašu skolēni. Amatnieks - keramiķis Valdis Grebežs ieradās mūsu skolā un iepazīstināja skolēnus ar savas profesijas specifiku, nepieciešamajiem izejmateriāliem, kā arī apgūstamajām prasmēm un iemaņām. Skolēniem arī pašiem bija iespēja darboties ar mālu un izgatavot no tā savu figūriņu, amatnieks piedāvāja apgūt svilpaunieku darināšanas tehniku, ko skolēni veikli apguva. Izgatavotie svilpaunieki arī skanēja, skaņu no tiem izvilināt palīdzēja pats amatnieks.

lasīt vairāk »

Seminārs PIKC "Daugavpils tehnikums"

2018. gada 29. novembrī PIKC “Daugavpils tehnikums” notika seminārs “Karjeras diena dzelzceļa nozarē”, kura mērķis bija iepazīstināt 8. un 9. klašu skolēnus, skolotājus un pedagogus karjeras konsultantus ar dzelzceļa nozari, tās profesijām un izglītības iespējām dzelzceļa nozarē Daugavpilī. Mūsu skolu seminārā pārstāvēja 8. un 9. klašu skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu. SIA “ Latvijas dzelzceļš” un PIKC “ Daugavpils tehnikums” vadošie specialisti sniedza informāciju par profesijām, kuras var apgūt, ka arī darbiekārtošanās iespējām pēc PIKC “ Daugavpils tehnikuma” beigšanas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar profesijām  vilcienu kustības vadības jomā, dzelzceļa ekspluatācijas un ritošā sastāva remonta jomās. PIKC “ Daugavpils tehnikuma” pedagogi aicināja arī ekskursijā pa tehnikuma telpām, kuras ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, bet noslēgumā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāts nervus kutinošs virtuāls video ceļojums 3D formātā, speciāli šim nolūkam aprīkotā kinozālē.

lasīt vairāk »

Trāpīt mērķī

Lai nebūtu  jākāpj uz saviem „grābekļiem”  - ir jāprot ņemt no tiem cilvēkiem, kuri tev kaut ko māca, stāsta, sniedz, dalās pieredzē – gan labā, gan neveiksmīgā. Tā savas nodarbības „Trāpīt mērķī” ievadā dalībniekus uzrunāja veiksmīga uzņēmēja ar pieredzi projektu vadīšanā un izglītojošo pasākumu organizēšanā, Daina Kriviņa.

Šī nodarbība tapusi pateicoties ESF projektam Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Tās norises laiks 27.11.2018. Nodarbības – treniņa laikā 12.klašu skolēni rada atbildes uz jautājumiem kādam jābūt veiksmīgam cilvēkam – ko viņš dara un ko nedara, lai tāds būtu. Kas ir sapnis un ar ko tas atšķiras no mērķiem. Kā noformulēt mērķi un kā to sasniegt soli pa solim.

lasīt vairāk »

Profesiju pasaule. Kas? Kur? Kad?

Karjeras nedēļas ietvaros 9.oktobrī Daugavpils Krievu vidusskolā – Licejā norisinājās izglītojoša spēle ‘’Profesiju pasaule. Kas? Kur? Kad?’’ . Tās laikā Daugavpils skolu komandas sacentās  erudīcijā un atjautībā par izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus un citiem ar karjeras izglītību saistītiem jautājumiem. Daugavpils 12.vidusskolas 12.a klases komanda godam cīnījās un guva gan pozitīvas emocijas, gan noderīgu  informāciju, kā arī iepazina dažādu profesiju pārstāvjus interesantus atzinumus.

lasīt vairāk »

Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā

1.a,2.b,3.b, 4.a, 5.a,5.b, 6.a, 6.b un 7.a  izglītojamie  maija mēnesī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001  ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja Zinātkāres centru “ ZINOO Daugavpils”  izglītojošās  nodarbības   “Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā !” Kā rezultātā guva  informāciju  par arhitekta, būvinženiera, celtnieka, programmista, ķīmiķa profesijām, par sasniegumiem valstī šajās jomās un perspektīvām nākotnē, par nepieciešamo izglītību un darba  iespējām šajās nozarēs, darbojoties praktiski , pārbaudīja iegūtās zināšanas praksē,  kā arī patstāvīgi darbojās  ar „ZINOO Daugavpils” piedāvātajiem eksponātiem.

lasīt vairāk »

100 ceļi Tavai nākotnei

8.a,9.a,11.a,11.b klašu izglītojamie  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros  piedalījās karjeras izglītības pasākumos „Simts ceļi tavai nākotnei!”. Nodarbības vadīja un savā veiksmes stāstā dalījās  biedrības “Darītājiem” priekšsēdētājs, uzņēmējs,  karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists Viktors Gallers. Viņš uzsvēra, ka svarīgi  būt godīgiem pret sevi, mācīties  novērtēt laiku, izbaudīt to, ko tu dari. Jābūt gataviem, ka nākotnē vairāk nekā konkrētas zināšanas dzīvē noderēs prasme domāt pašam, komunikabilitāte, entuziasms, radoša pieeja problēmām, kritiska domāšanām, pozitīvais noskaņojums, noturīga psihe un spēja elastīgi pieņemt nenovēršamas izmaiņas.   Esiet tur, kur patiesi vēlaties būt !

lasīt vairāk »

Saules skolā 19.maijā notiks atvērto durvju diena!

SAULES SKOLA sestdien 19.maijā sarūpējusi plašu programmu, piedāvājot daugavpiliešiem un pilsētas viesiem piedalīties Atvērto durvju DIENĀ un Muzeju NAKTĪ.

Dienas pirmajā pusē visiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar skolas izglītības programmām un piedalīties radošajās darbnīcās, bet vakarā – apmeklēt Saules skolas modes šovu, skolas ansambļa “AKVARELIS” uzstāšanos, kā arī apskatīt skolas audzēkņu darbu izstādi skolas gaiteņos.

lasīt vairāk »

Praktiskā semināra "Tehniskās kompetences" nolikums

Semināra mērķis: iepazīstināt audzēkņus ar zinātņu specialitāšu kompetencēm.

Semināra uzdevumi:

  • rosināt un aktivizēt audzēkņu interesi par mašīnbūves specialitātēm,
  • iepazīstināt audzēkņus ar tehniskās dokumentācijas elementiem,
  • iepazīstināt ar tehniskiem mērījumiem un darbu ar bīdmēru,
  • iepazīstināt ar atslēdznieku tehnoloģiskām operācijām.

Semināru rīko: PIKC “Daugavpils tehnikums” metodiskā komisija “Metālapstrāde un autotransports”

Seminārs notiks: 2018.gada22. maijā plkst.15:15 Varšavas ielā 23.

Semināra dalībnieki: 8. un 9.klases skolēni.

Seminārā var piedalīties ne vairāk kā četri audzēkņi no katras skolas.

lasīt vairāk »