Tava nākotne sākas jau šodien

Daugavpils Tirdzniecības skola piedāvā saviem apmeklētājiem aplūkot savas telpas un iepazīties ar skolas piedāvājumu. Šo piedāvājumu mājturības un tehnoloģiju mācību stundu ietvaros izmantoja mūsu skolas skolēni. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja piedalīties meistarklasēs un radošajās laboratorijās, kurās tika akcentēta radoša un inovatīva pieeja pavāra, konditora, pārdevēja, viesmīļa, viesmīlības pakalpojumu speciālista, tūrisma pakalpojumu konsultanta profesijās. Skolēniem tika demonstrētas interaktīvas darba formas profesijā. Tāpat varēja iepazīties ar skolas materiālo bāzi, apzināt prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.

lasīt vairāk »

Sev pareiza lēmuma pieņemšana

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika kārtējā praktiskā nodarbība . Šoreiz tajā piedalījās 12.klases skolēni un tēma bija  „ Sev pareizā lēmuma pieņemšana” , kuru vadīja grupu trenere, skolotāja un jauks cilvēks Inga Bite.

lasīt vairāk »

Studiju iespējas Dānijā

Ik gadu uz Dāniju dodas studēt vairāk kā 100 jauniešu no Latvijas, gūstot vērtīgu studiju pieredzi un atgriežoties jau ar starptautisku bakalaura diplomu, kas paver pašas darba iespējas starptautiskos uzņēmumos - gan Latvijā, gan ārzemēs.

lasīt vairāk »

2020.gada Daugavpils pilsētas jauniešu vasaras nodarbinātības programma

Daugavpils pilsētas domes jauniešu vasaras nodarbinātības programma ir atbalsta programma, kas dod iespēju vasaras laikā strādāt apmaksātu darbu Daugavpils pilsētas jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem (ieskaitot).
 
Programmas mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaika, sniedzot iespēju attīstīt praktiskā darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo darba pieredzi.
 
Programmā ir iespēja piedalīties jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādes nestrādājošiem studentiem līdz 19 gadiem. Jauniešu deklarētajai dzīvesvietai jābūt Daugavpils.
 
Programmas ietvaros atkarībā no sava vecuma jauniešiem tiks piedāvātas darba vietas savās skolās, kā arī citās pašvaldības iestādēs, kapitāsabiedrībās vai nefinansētās iestādēs.
lasīt vairāk »

Profesijas skaistumkopšanas jomā

Ir ļoti labi, ka rūpējamies par savu izskatu jau no skolas sola. Taču, lai veidotu savu tēlu un saglabātu veselīgu izskatu, par to rūpējas profesionāļi: stilisti, frizieri u.c. speciālisti. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika tikšanās ar šo profesiju pārstāvēm – frizieri un stilisti. Viņas sesto, septīto un astoto klašu skolēniem (vairāk gan skolniecēm) pastāstīja par savu profesiju, par nepieciešamajām zināšanām, ikdienas izaicinājumiem un ieguvumiem sava profesijā.

lasīt vairāk »

Kas kopīgs Merkelei, Einšteinam un grupas Queen ģitāristam?

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 11.klašu skolēniem interaktīvā nodarbībā bija iespēja rast atbildi, kas dzīves karjerā kopīgs Merkelei, Einšteinam un rokgrupas Queen ģitāristam.  Nodarbību vadīja Daugavpils Universitātes lektore Velga Akmene.  Tās gaitā skolēniem bija iespēja izprast izvēlētās un iegūtās izglītības nozīmi turpmākās karjeras attīstībā. Mācīties analizēt zinātnes komunikāciju un akadēmisko pētījumu pārnesi uz uzņēmējdarbības vidi. Rast atbildes par lokālām un globālām studiju iespējām. Interaktīvā viktorīnā tika atšifrēts nodarbības nosaukums jeb stāsts par dažādu jomu profesionāļu iegūto profesiju saistību ar aktīvo darbību. Lektore stāstīja par akadēmisko pētījumu potenciālu darba tirgū un kā peļņas avotu. Savukārt praktiskajā uzdevumā skolēni iejūtas dažādu jomu pārstāvju lomās, prezentēja un izklāstīja argumentēti sevis pieņemto lēmumu. Nodarbības noslēgumā tika pārrunāta gūtā pieredze un studiju lokālās un globālās iespējas mūsdienās.

lasīt vairāk »

Izglītības iespējas ārzemēs

Laba izglītība  ir moderna mūsdienu jaunieša sapnis, jo šie jaunieši vēlas  sasniegt dzīvē daudz vairāk kā iepriekšējās paaudzes, kā arī pierādīt savu vērtību un spējas. Veiksmīga karjera tam ir vislabākais pierādījums.  Jau daudzus gadus Eiropas attīstīto valstu izglītības sistēmas iet attīstības ceļu, kurš piedāvā studentiem tiešām progresīvu un praktiskās zināšanās balstītu izglītību, kas apvieno gan stabilus un dziļus pamatus, bet tajā pašā laikā visu laiku iet roku rokā ar jaunākajām attīstības tendencēm darba tirgū, pasaules ekonomikā, ražošanā un citās nozarēs, kas pēc tam kļūs par darba vietu šiem jaunajiem cilvēkiem. Eiropas studijas lielākoties tiek balstītas uz ciešu izglītības sistēmas sadarbību ar darba devējiem un visu nozaru pārstāvjiem, lai nodrošinātu to, ka pēc universitātes absolvēšanas jaunie cilvēki var uzreiz veiksmīgi integrēties darba vidē un būt noderīgi attiecīgās jomas uzņēmumiem kā labi sagatavoti speciālisti. Tādā veidā notiek cīņa ar jauniešu bezdarbu un nodarbinātību neatbilstoši savām prasmēm un izglītībai. 

lasīt vairāk »

Veiksmīgas karjeras ABC

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 25. novembrī mūsu skolā viesojās un dalījās savās zināšanās, pieredzē un dzīves skolā starptautiskās apmācību programmas jauniešiem "Start Strong" programmas vadītājsAndris Arhomkins. 

lasīt vairāk »

Ielogojies nākotnē

Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumos gan skolā, gan ārpus tās. Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.14.oktobrī Daugavpils Inovāciju centrā notika KN atklāšanas pasākums “Nākotnes profesijas: Izaicinājumi un izvēle!”, kurš tika rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā piedalījās 7.b klases skolnieces: Līga Kuroša, Linda Zālīte, Karīna Čerņeviča un Laura Ribakova. Šajā pasākumā bija iespēja iepazīties klātienē ar dažādu profesiju pārstāvjiem un to ikdienu. Tie bija fiziķi, ķīmiķi, vides dizainers, fizioterapeits un “robotu pavēlnieks”, kuri pastāstīja par savas profesijas specifiku, pieprasījumu darba tirgū un izglītības iespējām, lai apgūtu konkrēto profesiju. Skolēni varēja vērot profesionāļu praktisko darbošanos, 3D printera darbu, fiziķu un ķīmiķu eksperimentus, vides dizaina veidošanu un robotu nebeidzamās iespējas. Skolēni aktīvi uzdeva jautājumus un aizpildīja anketas. Labāko anketu autori saņēma pārsteiguma balvas, arī mūsu skolnieces saņēma pārsteiguma balvas.

lasīt vairāk »