Daugavpilī norisinājās Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konference

Š.g. 20.un 21.aprīlī Daugavpilī norisinājās Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konference “Caurviju prasmes karjeras vadībai ikdienā un mācību procesā”. Daugavpils Universitātes (DU) konferenču zālē pulcējās vairāk nekā 80 pedagogi karjeras konsultanti un citi interesenti no visiem Latvijas novadiem. Konferences galvenais mērķis bija aktualizēt karjeras vadības prasmju apguves, pilnveides un integrēšanas iespējas mācību un audzināšanas procesā. Atklājot konferenci, viesus uzrunāja un rosīgas darba dienas novēlēja DU Zinātņu un Studiju prorektora p.i., akadēmiķe Maija Burima un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska. Konferences moderatore, DU docente Mārīte Kravale-Pauliņa konferences iesākumā rosināja tās dalībniekus definēt sev jēdzienus ”caurviju prasmes” un “karjeras vadības prasmes”, lai vērstu dalībnieku uzmanību uz konferencē nosprausto mērķi, mudinot uz pārdomām un konstruktīvām sarunām.

lasīt vairāk »

Skolēni apmeklēja Zino centru

Š. g.  18. aprīlī piekto klašu skolēni karjeras projekta „Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”” ietvaros apmeklēja Zino centru.

Nodarbības laikā katrai skolēnu grupai bija jāuzbūvē māja uz pāļiem. Šai mājai bija jāiztur pārbaudījums – lietusgāze - vairāku minūšu garumā. Pirms nodarbības Zino centra nodarbību vadītāja kopā ar skolēniem noskaidroja, kādu profesiju cilvēki   ir iesaistīti mājas būvēšanas procesā.  Izrādījās, ka tie nav tikai arhitekti un celtnieki, mājas plānošanas, maketa veidošanas, aprēķinu veikšanas  un celšanas procesā ir iesaistīti arhitekti, rasētāji, maketētāji, ekonomisti, dažādu nozaru inženieri un dažādu nozaru celtnieki.

lasīt vairāk »

Par SkillsLatvia 2018

SkillsLatvia 2018 ir nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss, kurš Latvijā norisinājās otro gadu, un to organizē VIAA.  Konkurss ar moto “Uzvar darītājs!” cildina jauno profesionāļu prasmes un demonstrē profesionālo izglītības iestāžu un darba tirgus sadarbību.

Kopumā SkillsLatvia 2018 notikušajos 20 profesionālo prasmju konkursos (divi no tiem notika Jelgavā) piedalījās130 konkursanti no 31 mācību iestādes.

lasīt vairāk »

Intervija ar profesionāli

Karjeras atbalsta projekta ietvaros  “Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”” izglītojamajiem tika piedāvāta iespēja tikties ar izciliem Latvijas māksliniekiem - fotogrāfu Alni Stakli, tekstilmākslinieku Jāni Bankoviču, mākslinieci Silvu Linerti, arhitektu Mārtiņi Ošānu, izzināt jaunākās tendences Latvijā un pasaulē šajās jomās, profesiju apguves iespējas, to perspektīvas nākotnē, profesijā nepieciešamās prasmes un iemaņas,  piedalīties diskusijās un darboties radošajās darbnīcās!

lasīt vairāk »

Pasākums "FUTURE RECEPTUS" Nākotnes karjeras recepte medicīnas un ķīmijas jomā

lasīt vairāk »

6.a un 7.b iepazīst mākslas pasauli

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības ietvaros 6.a un 7.b  klasēm  bija iespēja apmeklēt Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.

Ekspozīciju un izstāžu zālēs iepazināmies ar Marka Rotko darbiem, nelielu biogrāfisku stāstījumu, vērojām arī citu Latvijas un Lietuvas mākslinieku daiļradi. Tika piedāvāts ieskats centra tapšanas vēsturē.

lasīt vairāk »

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Daugavpils filiāles atvērto durvju diena

Sestdien, 21. aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Daugavpils filiālē, Smilšu ielā 90, notiks Atvērto durvju dienas pasākums, kura laikā varēs iepazīties ar filiāles studiju piedāvājumu, darboties radošajās darbnīcās, kā arī tikties ar potenciālajiem darba devējiem.

Pasākums sāksies plkst. 12.00, kad fakultātes pārstāvji sniegs detalizētu informāciju par uzņemšanas procesu. Lai sniegtu ieskatu karjeras attīstības iespējās, pasākumā piedalīsies un ar potenciālajiem studentiem tiksies «Accenture Latvia», «SM», «Latvijas maiznieks», «Axon Cable» un citu uzņēmumu pārstāvji.

lasīt vairāk »

Izglītības iespējas 2018

Šogad izstādei "Izglītības iespējas" bija jubilejas gads, kopš 1997.gada, kad pirmo reiz tika rīkota izstāde, pagājuši jau 20.gadi.

Apmeklējot izstādi "Izglītības iespējas 2018", bija iespēja iepazīties ar izglītības, prakses, tālmācības, darba iespējām, ko sniedz Latvija un Eiropa, piedalīties "Zināšanu maratonā" un saņemt dāvanas, kā arī satikt un noklausīties ekspertu viedokļus un praktiķu pieredzēs stāstus par  izglītības tendencēm nākotnē konferences "NĀKOTNES IZGLĪTĪBA" laikā. Jauniešiem bija vienreizēja iespēja piedalīties darbnīcās, kuru laikā katrs varēja saprast, kura profesija viņam der vislabāk. Pasākums notika projekta ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

lasīt vairāk »

Profesija – keramiķis

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6.b un 7.a klases apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru, lai ne tikai iepazītos ar keramiķa profesiju, apmeklētu izstādi, bet lai , aktīvi darbojoties radošajās darbnīcās,  paši  TLMS "Latgale" vadītājas keramiķes  - Lilijas Zeiļas vadībā, izveidotu savu māla izstrādājumu !

lasīt vairāk »

Bruņotie spēki aicina skolēnus apmeklēt Ādažu poligonu

Š.g. 10.maijā Nacionālie bruņotie spēki aicina skolēnus apmeklēt Ādažu poligonu un uzzināt vairāk par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tostarp NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupu, un to uzdevumiem.

lasīt vairāk »