Absolventu tālākizglītība

12.klašu absolventi

Mācību gads

12.klašu absolventu skaits

Iestājās profesionālajās izglītības iestādēs

Iestājās augstskolās

Latvijas Universitāte

Rīgas Tehniskās Universitāte

Daugavpils Universitāte

Lauksaimniecības universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Latvijas Jūras akadēmija

Banku Augstskola

Baltijas Starptautiskā akadēmija

SIA "Biznesa Augstskola Turība"

Ekonomikas un Kultūras augstskola

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un
Biznesa administrācijas augstskola

Transporta un Sakaru institūts

Citās augstskolās, koledžās

Strādā Latvijā

Strādā ārzemēs

Nestrādā

2015./2016.m.g. 51 14 33 2 10 17           1       16 2 2  
2016./2017.m.g. 50 4 41 3 4 9 3 4   3         1 2+12 2 2 1

9.klašu absolventi

Mācību gads

Absolventu skaits 9. kl.

Turpina mācīties 10.kl.

Turpina mācīties 10.kl.citā skolā

Iestājās Daugavpils Profesionālajā 
vidusskolāValsts Tehnikums

Iestājās Daugavpils Celtnieku
profesionālajā  skolā

Iestājās Daugavpils Tirdzniecības
profesionālajā  vidusskolā

Iestājās Daugavpils Dizaina un
Mākslas vidusskolā  “Saules skola”

Iestājās Daugavpils Mūzikas vidusskolā

Iestājās citās Profesionālajās izglītības iestādēs

Strādā Latvijā

Strādā ārzemēs

Nestrādā

2015./2016.m.g. 51 35 4 4 1 3 1   1      
2016./2017.m.g. 44 20 1 13 3 2 2 1   1 0 1