Karjeras atbalsta attālinātie pasākumi

Šajā tik neierastajā attālināto mācību procesā notika arī pasākumi karjeras atbalstam, protams, attālināti. Prezentāciju „Profesijas, kas sargā mūsu veselību” saņēma 6.,7. un 8. klašu skolēni. Prezentācijā skolēni tika iepazīstināti ar profesijām, kuru pārstāvji ir pirmajās rindās cīņā ar vīrusiem, infekcijām un Covid-19. Skolēniem tika sniegta informācija par infekcijas slimībām, to veidiem, izraisītājiem un izplatību. Šajā prezentācijā skolēni uzzināja par infektologa, mikrobiologa un imunologa specialitātēm. Skolēni uzzināja par tādām zinātnes nozarēm kā virusoloģija, mikrobioloģija, ka arī par to, kā notiek laboratoriskie izmeklējumi. Prezentācijas ietvaros norādīta informācija un norādes uz saitēm par mācību iestādēm, kur var studēt un apgūt jau minētās profesijas.

lasīt vairāk »

Daniels Daņilovs pavadīja mācību gadu ASV

Daniels Daņilovs : Mūsdienās no mājām nekur tālu aizskriet nevar, jo pastāv aplikācijas, kas ļauj ar tuvajiem sazināties jebkurā laikā un vietā

Daniels Daņilovs ir mūsu skolas 10.klases skolēns, kurš nepārtraukti attīstās, pilnveidojas, piedalās visāda veida konkursos, projektos, olimpiādēs un ieņem godalgotas vietas. Ir bijis ne vienu reizi vien Daugavpils 12.vidusskolas Gada skolēns.

Šo mācību gadu Daniels pavadīja pavisam ne savā skolā, bet gan devās tālā un ilgā ceļojumā uz ASV, no kura vairāk vai mazāk veiksmīgi 15. aprīlī bija spiests  atgriezies mājās – Latvijā un jau paspējis piedalīties Eiropas eksāmenā, iekļūt starp 30 izcilākajiem eksāmena dalībniekiem – vidusskolēnu grupā  un ir saņēmis rīkotāju balvu.

Kad uzrunāju Danielu sniegt interviju par šī mācību gada piedzīvojumiem, viņš laipni piekrita šim izaicinājumam.

lasīt vairāk »

Atvērto durvju dienas 2020. gadā

Kā informē Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV),lai iepazīstinātu topošos reflektantus ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām, augstskolas un citas izglītības iestādes piedāvā apmeklēt Atvērto durvju dienu pasākumus tiešsaistes režīmā. Daļu no šiem pasākumiem varēs noskatīties arī ierakstā.

Tiek aicināts  ikviens izmantot iespēju apmeklēt izglītības iestādes attālināti!

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

lasīt vairāk »

Veido karjeru valsts robežsardzē

Valsts robežsardze, tā ir stabila dienesta vieta, sociālās garantijas, plašas izaugsmes iespējas, pilnveides iespējas un dalība starptautiskās operācijās ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

lasīt vairāk »

9.klases skolēns izvēles priekšā.

Laikmeta un sabiedrības pieprasītās pārmaiņas izglītībā skolās pakāpeniski ieviesīs jau no 2020. gada 1. septembra. Tas būs vispārējās pamatizglītības mācību saturs un mācīšanās pieeja, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Īpaši atbildīga izvēle šinī sakarā  būs jāveic 9.klases beidzējam. Tādēļ Daugavpils pedagogi karjeras konsultanti ir izveidojuši informatīvu materiālu, kā skolēnam un viņa vecākiem/aizbildņiem vieglāk saprast un pārliecināties par savas izvēles pareizību.

Infografika “10 soļi vispārējās vidējās izglītības izvēlei” aplūkojama šeit.

lasīt vairāk »

Latvijas Kultūras koledža aicina

Latvijas Kultūras koledža aicina vidusskolas skolēnus (no 10. līdz 12. klasei) pieteikties bezmaksas TOPOŠO STUDENTU NEDĒĻAI, kas norisināsies no 23. marta līdz 26. martam Rīgā, Bruņinieku ielā 57.

Interesentiem būs iespēja apmeklēt aizraujošas kultūras menedžmenta un deju nodaļas lekcijas četru dienu garumā (pēc izvēles), kā arī iepazīties ar Latvijas Kultūras koledžu, tās piedāvātajām specializācijām un “notvert” sajūtu, kā tas ir – būt Latvijas Kultūras koledžas studentam.:-) Skolēniem būs iespēja piedalīties tādās lekcijās, kā džeza deja, aktiermeistarība, hip-hop kultūras deju stili, ierakstu kompāniju un mūzikas izdevniecību darbība, fotogrāfija studijā, uzņēmējdarbība modes un dizaina nozarē, TV raidījumu producēšana un citās.

lasīt vairāk »

Tava nākotne sākas jau šodien

Daugavpils Tirdzniecības skola piedāvā saviem apmeklētājiem aplūkot savas telpas un iepazīties ar skolas piedāvājumu. Šo piedāvājumu mājturības un tehnoloģiju mācību stundu ietvaros izmantoja mūsu skolas skolēni. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja piedalīties meistarklasēs un radošajās laboratorijās, kurās tika akcentēta radoša un inovatīva pieeja pavāra, konditora, pārdevēja, viesmīļa, viesmīlības pakalpojumu speciālista, tūrisma pakalpojumu konsultanta profesijās. Skolēniem tika demonstrētas interaktīvas darba formas profesijā. Tāpat varēja iepazīties ar skolas materiālo bāzi, apzināt prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.

lasīt vairāk »

Sev pareiza lēmuma pieņemšana

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolā notika kārtējā praktiskā nodarbība . Šoreiz tajā piedalījās 12.klases skolēni un tēma bija  „ Sev pareizā lēmuma pieņemšana” , kuru vadīja grupu trenere, skolotāja un jauks cilvēks Inga Bite.

lasīt vairāk »

Studiju iespējas Dānijā

Ik gadu uz Dāniju dodas studēt vairāk kā 100 jauniešu no Latvijas, gūstot vērtīgu studiju pieredzi un atgriežoties jau ar starptautisku bakalaura diplomu, kas paver pašas darba iespējas starptautiskos uzņēmumos - gan Latvijā, gan ārzemēs.

lasīt vairāk »

2020.gada Daugavpils pilsētas jauniešu vasaras nodarbinātības programma

Daugavpils pilsētas domes jauniešu vasaras nodarbinātības programma ir atbalsta programma, kas dod iespēju vasaras laikā strādāt apmaksātu darbu Daugavpils pilsētas jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem (ieskaitot).
 
Programmas mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaika, sniedzot iespēju attīstīt praktiskā darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo darba pieredzi.
 
Programmā ir iespēja piedalīties jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādes nestrādājošiem studentiem līdz 19 gadiem. Jauniešu deklarētajai dzīvesvietai jābūt Daugavpils.
 
Programmas ietvaros atkarībā no sava vecuma jauniešiem tiks piedāvātas darba vietas savās skolās, kā arī citās pašvaldības iestādēs, kapitāsabiedrībās vai nefinansētās iestādēs.
lasīt vairāk »